highlight chords
[A]G ood day [E]suns hine
[A]G ood day [E]suns hine
[D7]Go od day sunshine
I need to [G]la ugh, and [E7]when the sun [A7]is o ut
[D7]I 've got something I can [G]laugh about
I feel [E7]good, in a [A7]special w ay
[D7]I' m in love and it's a [G]sun ny day
[A]G ood day [E]sunshi ne
[A]G ood day [E]sun shine
[D7]Go od day sunshine
We take a [G]wal k, the sun [E7]is shining [A7]dow n
[D7]Bu rns my feet as [G]th ey touch the [E7]gro und
[A]G ood day [E]sunsh ine
[A]G ood day [E]suns hine
[D7]G ood day sunshin
Then we [G]li e [E7]beneath a shady [A7]tr ee
I [D7]love her and she's [G]l oving me
She feels [E7]goo d, she know she's [A7]lo oking fine
[D7]I' m so proud to know [G]that she is mine
[A]Go od day [E]sunsh ine
[A]Goo d day [E]suns hine
[G7]Go od day sunshine
[A]Go od day [E]sun shine
[A]Go od day [E]sunsh ine
[D7]Go od day sunshine
[A]Goo d day [E]suns hine
[A]Goo d day [E]suns hine
[D7]G ood day sunshine
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Good Day Sunshine

The Beatles
[A]G ood day [E]suns hine
[A]G ood day [E]suns hine
[D7]Go od day sunshine
I need to [G]la ugh, and [E7]when the sun [A7]is o ut
[D7]I 've got something I can [G]laugh about
I feel [E7]good, in a [A7]special w ay
[D7]I' m in love and it's a [G]sun ny day
[A]G ood day [E]sunshi ne
[A]G ood day [E]sun shine
[D7]Go od day sunshine
We take a [G]wal k, the sun [E7]is shining [A7]dow n
[D7]Bu rns my feet as [G]th ey touch the [E7]gro und
[A]G ood day [E]sunsh ine
[A]G ood day [E]suns hine
[D7]G ood day sunshin
Then we [G]li e [E7]beneath a shady [A7]tr ee
I [D7]love her and she's [G]l oving me
She feels [E7]goo d, she know she's [A7]lo oking fine
[D7]I' m so proud to know [G]that she is mine
[A]Go od day [E]sunsh ine
[A]Goo d day [E]suns hine
[G7]Go od day sunshine
[A]Go od day [E]sun shine
[A]Go od day [E]sunsh ine
[D7]Go od day sunshine
[A]Goo d day [E]suns hine
[A]Goo d day [E]suns hine
[D7]G ood day sunshine

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com