highlight chords
				                      
Intro: Em, G, D, C 
 

     
Verse 1: 
 

 [Em]    [G]      [D]  
I only want ed you to fe el, 
     [C]         [E]    
How I tho ught you deserved t o feel. 
       [G]      [D]     [C]  
The way you a lways said y ou wanted to. 
 [Em]      [G]        [D] 
Y ou wanted all we have to be re al, 
      [C]         [Em]  
And every w ord we say to be t rue. 
       [G]         [D]      [C]  
Still after a ll I gave it"s not enough for y ou. 
 

    
Chorus: 
 

               
Well, I can"t give any more, 
           
So now I"m giving up. 
                  
"Cause nothing"s ever good enough. 
              
And the more I try to pour, 
             
The less I fill your cup. 
                  
"Cause nothing"s ever good enough. 
 

     
Verse 2: 
 

             
I only wanted you to see, 
                   
That you can be who you wanted to be. 
                    
And fill the lonely void inside of you. 
                   
I gave you everything that you need, 
                 
Did what you always wanted to do. 
                        
Still after all I"ve done I can"t get through. 
 

    
Chorus: 
 

               
Well, I can"t give any more, 
           
So now I"m giving up. 
                  
"Cause nothing"s ever good enough. 
              
And the more I try to pour, 
             
The less I fill your cup. 
                  
"Cause nothing"s ever good enough. 
 

    
Bridge: 
 

    [C] [D] 
Good eno ugh ! 
      [C]     
I"ve wasted my time! 
         [Em]  [G] [D] [C] 
Go find someone e lse!-- --- --- . 
 

    
Chorus: 
 

               
Well, I can"t give any more, 
           
So now I"m giving up. 
                  
"Cause nothing"s ever good enough. 
              
And the more I try to pour, 
             
The less I fill your cup. 
                  
"Cause nothing"s ever good enough. 
 

    [Em]    
Enough, enough... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Good Enough - Hoobastank

				                      
Intro: Em, G, D, C 
 

     
Verse 1: 
 

 [Em]    [G]      [D]  
I only want ed you to fe el, 
     [C]         [E]    
How I tho ught you deserved t o feel. 
       [G]      [D]     [C]  
The way you a lways said y ou wanted to. 
 [Em]      [G]        [D] 
Y ou wanted all we have to be re al, 
      [C]         [Em]  
And every w ord we say to be t rue. 
       [G]         [D]      [C]  
Still after a ll I gave it"s not enough for y ou. 
 

    
Chorus: 
 

               
Well, I can"t give any more, 
           
So now I"m giving up. 
                  
"Cause nothing"s ever good enough. 
              
And the more I try to pour, 
             
The less I fill your cup. 
                  
"Cause nothing"s ever good enough. 
 

     
Verse 2: 
 

             
I only wanted you to see, 
                   
That you can be who you wanted to be. 
                    
And fill the lonely void inside of you. 
                   
I gave you everything that you need, 
                 
Did what you always wanted to do. 
                        
Still after all I"ve done I can"t get through. 
 

    
Chorus: 
 

               
Well, I can"t give any more, 
           
So now I"m giving up. 
                  
"Cause nothing"s ever good enough. 
              
And the more I try to pour, 
             
The less I fill your cup. 
                  
"Cause nothing"s ever good enough. 
 

    
Bridge: 
 

    [C] [D] 
Good eno ugh ! 
      [C]     
I"ve wasted my time! 
         [Em]  [G] [D] [C] 
Go find someone e lse!-- --- --- . 
 

    
Chorus: 
 

               
Well, I can"t give any more, 
           
So now I"m giving up. 
                  
"Cause nothing"s ever good enough. 
              
And the more I try to pour, 
             
The less I fill your cup. 
                  
"Cause nothing"s ever good enough. 
 

    [Em]    
Enough, enough... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com