highlight chords
				               
VERSE 
[G]            [C]         [D]   
Another turning point a fork stuck in the road, 
[G]                [C]          [D] 
Time grabs you by the wrist, and directs you where to go 
[Em]     [D]      [C]         [G]  
So make the best of this test and don"t ask why 
[Em]     [D]       [C]         [G]  
It"s not a question but a lesson learned in time 
[Em]      [G]          [Em]      [G]   
Its something unpredictable but in the end it"s right 
[Em]         [D]      [G]   
I hope you had the time of your life. 


     
VERSE 2 
[G]            [C]          [D]  
Take the photographs and still frames in your mind 
[G]             [C]          [D]  
Hang it on a shelf and in good health and good time 
[Em]     [D]         [C]     [G]   
Tattoos the memories and this test go on trial 
[Em]      [D]      [C]       [G]   
For what it"s worth it was worth all the while 
[Em]      [G]          [Em]      [G]   
Its something unpredictable but in the end it"s right 
[Em]         [D]      [G]   
I hope you had the time of your life. 
 

[Em]      [G]          [Em]      [G]   
Its something unpredictable but in the end it"s right 
[Em]         [D]      [G]   
I hope you had the time of your life. 
 

 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Good Riddance (Time Of Your Life) - Green Day

				               
VERSE 
[G]            [C]         [D]   
Another turning point a fork stuck in the road, 
[G]                [C]          [D] 
Time grabs you by the wrist, and directs you where to go 
[Em]     [D]      [C]         [G]  
So make the best of this test and don"t ask why 
[Em]     [D]       [C]         [G]  
It"s not a question but a lesson learned in time 
[Em]      [G]          [Em]      [G]   
Its something unpredictable but in the end it"s right 
[Em]         [D]      [G]   
I hope you had the time of your life. 


     
VERSE 2 
[G]            [C]          [D]  
Take the photographs and still frames in your mind 
[G]             [C]          [D]  
Hang it on a shelf and in good health and good time 
[Em]     [D]         [C]     [G]   
Tattoos the memories and this test go on trial 
[Em]      [D]      [C]       [G]   
For what it"s worth it was worth all the while 
[Em]      [G]          [Em]      [G]   
Its something unpredictable but in the end it"s right 
[Em]         [D]      [G]   
I hope you had the time of your life. 
 

[Em]      [G]          [Em]      [G]   
Its something unpredictable but in the end it"s right 
[Em]         [D]      [G]   
I hope you had the time of your life. 
 

 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com