1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hà Nội cà phê ơi

Cuộn trang

Hà nội sáng tinh [G] mơ anh vào quán [Bm] nước Em bán [C] hàng anh khách uống cà [D] phê Lần đầu gặp [Am] em nghe lòng sao thương [C] quá Đôi mắt dịu [D7] dàng cô gái Hà Nội ơi Cà phê [G] ngon mối ngày anh ghé [Bm] quán Nhớ cà [Am] phê hay nhớ bóng hình [G] em Ơi nhớ cả [C] hai nên khi buồn trống [D7] vắng Không gặp em thì anh có cà [G] phê? Mai anh [C] về là nghìn trùng xa cách Xa phố [D] phường Hà Nội quá thân [Bm] quen Mai anh [Em] về xa Hồ Tây chiều [Am] tím ngắt Có mùa [D7] thu trong mắt em vương Mai anh [C] về giọt sầu cà phê [Am] đắng Vẫn thơm [C] nồng kí ức làm sao [Bm] quên Hà Nội chợt [Em] mưa, cơn mưa buồn lất [Am] phất Giọt chia [D7] li, giot thương nhớ người [G] ơi Sài Gòn sáng mai [G] đây anh về miền nắng [Bm] ấm Ôi xa [Am] rồi đôi [D7] mắt chiều Hồ [G] Tây Hà Nội [Am] ơi cà phê giờ xa [C] nhớ Đắng giọt [D7] buồn tôi nhớ mùa thu [G] em Hà Nội [Am] ơi cho tôi làm chiếc [C] lá Chiếc lá [D7] vàng rơi giữa mùa thu [G] em

Video hướng dẫn