1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hà Nội ra đi khó quên

Cuộn trang

1. Lâu lắm [G] rồi [F#] tôi không về thăm [Em] nhà Hà [D] Nội bây [C] giờ [Am7] ra sao hỡi [D7] em Sân ga [Am] cũ có [D7] còn em đứng [C] đợi Có còn [Am7] em trong sương khuya lạnh [D7] giá Lâu lắm [G] rồi [F#] tôi không về thăm [Em] nhà Chuyện [D] nhà bây [C] giờ [Am7] ra sao hỡi [D7] em Tôi đi [Am] mãi không [D7] về thăm phố [C] nhỏ Có còn [Am7] không con [D7] dốc xưa hiền [G] hòa ĐK: Hôm [D7] nay tôi [Gm] về thăm [Eb] Hà Nội của [Bb] tôi Lang thang tôi [Am7] tìm bên [D7] bờ hồ năm [Gm] xưa Tôi chỉ [Cm7] thấy có một [F7] chiều đỏ máu trên vai [Bb] em Chiếc lá [Eb] vàng ngập nước mắt long [Cm] lanh Để sông [Am7] Hồng tìm chiếc lá riêu [D7] bông 2. Lâu lắm [G] rồi hôm nay [F#] về thăm [Em] nhà Hà [D] Nội bây [C] giờ [Am7] ra đi khó [D] quên Căn gác [Am7] cũ màu [D7] tường vôi vẫn [C] đợi Bóng hoàng [Am7] hôn khuất sau khu nhà [D7] mới Lâu lắm [G] rồi hôm nay [F#] về thăm [Em] nhà Hà [D] Nội bây [C] giờ [Am7] đông vui với [D] em Tôi không [Am7] nhớ những [D7] đường tên quá [C] lạ Có còn [Am7] đâu con [D7] dốc xưa hiền [G] hòa

Video hướng dẫn