1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hai dòng sông thủy tinh

Cuộn trang

1. [C] Ơi hai dòng sông nhỏ [Em] Lăn trên gương mặt [Am] người [C] Hai dòng sông bé [F] tẹo Trôi dưới cặp mắt [G7] nai 2. [C] Bây giờ không mười sáu [F] Đôi khi úp mặt [C] buồn [G] Có một nguờ lỗi [Dm] hẹn [G7] khiến lòng em rưng [C] rưng ĐK: [Cm] Bây giờ em mười sáu [Fm] Nước mắt biết lăn thành hai dòng sông thanh [Cm] khiết [G] Hai hòn bi trong [G7] xanh [Cm] Ơi hai hòn bi [Fm] nhỏ Lăn vào lòng anh [Cm] đấy [G] Hai dòng sông thủy tinh [F] Ướt xuống lòng anh [G7] đây 3. [C] Bao chàng trai tìm đến [Dm] Mong chia sẻ nỗi [G] buồn [F] chỉ một người lỗi [G] hẹn [G7] Mới được em bằng [C] lòng * [F] chỉ một người lỗi [D7] hẹn [G7] Mới được em vui [C] thôi

Video hướng dẫn