1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hai lẻ một

Cuộn trang

Chiều [Em] vắng đôi mắt em Chiều [E7] xuống đôi mắt [Am] thầm giọt [B7] mưa Chiều [Em] vắng môi nắng hôn Chiều [E7] xuống môi khép [Am] lời hoa [B7] lá Chiều [Em] vắng mái tóc em Chiều [E7] xuống nghe tóc [Am] khuya rơi [G] buồn Người [C] vắng như nắng hồng Vừa [Am] vắng nơi cuối trời về [D] đêm sâu Chiều [Em] vắng em đã lâu Chiều [Am] vắng như băng hết [D] Tâm hồn như chiều [G] vắng [B7] [Em] Vắng em rồi Vắng theo cả chút nắng hồng Cháy lên từ môi em [Am] hôn [B7] Vắng em rồi Vắng như là phố không đèn Vắng như trời không trăng [Em] sao

Video hướng dẫn