1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hai Lúa lên đời

Cuộn trang

[Dm] Hai lúa [C] tôi ở quê làm ăn xuông [Dm] xẻ Bỗng đua [G] đòi lên thành phố để mua [Dm] xe Mua tay [Am] ga hay xì po mạc [C] típ Chứ mua xe đầm ổng không chịu đâu [Dm] nghe Nói vừa [F] xong ổng giọt lên xì [Dm] phố Ổng mua xe [Gm] liền ổng chọn chiếc xì [Dm] po Chiếc xì [Am] po nó vừa ra đời [C] mới Đổ xăng vô rồi ổng nẹt để lấy [Dm] le Rồi đời Hai Lúa te [Gm] tua Gặp chi kiều [C] nữ ôi tua te [Dm] rồi Một [Am] đời Hai Lúa xót [C] xa Một lần Hai [Am] Lúa xót thương vợ [Dm] nhà Vợ nhà chung thuỷ mà thiện [Gm] hơn Gặp chi kiều [C] nữ “Ôi tao thua [Gm] rồi” Một [Am] đời Hai Lúa xót [C] xa Một đời Hai [Am] Lúa sợ luôn tới [Dm] già

Video hướng dẫn