1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hạnh phúc muộn màng

Cuộn trang

1. Bến hạ chiều [Em] sương, mắt [A] rưng rưng [C] lệ Đêm [Em] hoài bóng [G] ai , ta [A] nghe nửa đời muộn [Em] màng Thương nhó [C] ơi, ngàn [A] đêm mắt [B7] sâu Bâng khuân nát dạ bên [C] đầu, giữa [A] cơn mê hoang [Em] đường Khó tình bao ngày đó, mang [Bm] mang cuối mặt nghe [Am] như Giấc [C] mộng không [Em] thành, mắt [B7] lệ sầu [Em] đau ĐK: Ai [Em] biết ai hay, tình nhân bước [G] qua Lỡ [A] mai bên duyên không [C] trọn, chợt [E] mất đời nhau Trôi [A] dạt theo mệnh [B7] số Lạc thương [D] duyên, trần ai sót khỏi trần [A] ai Dí [Em] dầu đắng [G] cay Ta [A] nghe lỡ lầm tủi [Em] hờn, đổi [A] thay vô [C] thường Tình [A] nhân có [B7] hay, cuối [C] đầu soi [D] bao kiến [Em] sầu 2. Đối diện, tình [Em] đau sót [A] xa duyên [C] nợ Ôm [Em] tình đỗi môi, bâng [Am] khuâng nhớ người vô [Em] cùng Chiều ơi [C] chiều, hoài [A] trông hắt [B7] hiu Thương nhau hết cuộc [C] phong trần dẫu [A] xưa sao muộn [Em] màng Chút tình ta ngày đó thương [B7] ơi chớ vội lìa [Am] xa, Đáng [C] ngạt môi [Em] gầy, xót [B7] dạ người [Em] ơi

Video hướng dẫn