highlight chords
1. Bến hạ chiều [Em] sương, mắt [A] rưng rưng [C] lệ
Đêm [Em] hoài bóng [G] ai , ta [A] nghe nửa đời muộn [Em] màng
Thương nhó [C] ơi, ngàn [A] đêm mắt [B7] sâu
Bâng khuân nát dạ bên [C] đầu, giữa [A] cơn mê hoang [Em] đường
Khó tình bao ngày đó, mang [Bm] mang cuối mặt nghe [Am] như
Giấc [C] mộng không [Em] thành, mắt [B7] lệ sầu [Em] đau

ĐK: Ai [Em] biết ai hay, tình nhân bước [G] qua
Lỡ [A] mai bên duyên không [C] trọn, chợt [E] mất đời nhau
Trôi [A] dạt theo mệnh [B7] số
Lạc thương [D] duyên, trần ai sót khỏi trần [A] ai
Dí [Em] dầu đắng [G] cay
Ta [A] nghe lỡ lầm tủi [Em] hờn, đổi [A] thay vô [C] thường
Tình [A] nhân có [B7] hay, cuối [C] đầu soi [D] bao kiến [Em] sầu

2. Đối diện, tình [Em] đau sót [A] xa duyên [C] nợ
Ôm [Em] tình đỗi môi, bâng [Am] khuâng nhớ người vô [Em] cùng
Chiều ơi [C] chiều, hoài [A] trông hắt [B7] hiu
Thương nhau hết cuộc [C] phong trần dẫu [A] xưa sao muộn [Em] màng
Chút tình ta ngày đó thương [B7] ơi chớ vội lìa [Am] xa, 
Đáng [C] ngạt môi [Em] gầy, xót [B7] dạ người [Em] ơi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hạnh phúc muộn màng

Ngọc Sơn
1. Bến hạ chiều [Em] sương, mắt [A] rưng rưng [C] lệ
Đêm [Em] hoài bóng [G] ai , ta [A] nghe nửa đời muộn [Em] màng
Thương nhó [C] ơi, ngàn [A] đêm mắt [B7] sâu
Bâng khuân nát dạ bên [C] đầu, giữa [A] cơn mê hoang [Em] đường
Khó tình bao ngày đó, mang [Bm] mang cuối mặt nghe [Am] như
Giấc [C] mộng không [Em] thành, mắt [B7] lệ sầu [Em] đau

ĐK: Ai [Em] biết ai hay, tình nhân bước [G] qua
Lỡ [A] mai bên duyên không [C] trọn, chợt [E] mất đời nhau
Trôi [A] dạt theo mệnh [B7] số
Lạc thương [D] duyên, trần ai sót khỏi trần [A] ai
Dí [Em] dầu đắng [G] cay
Ta [A] nghe lỡ lầm tủi [Em] hờn, đổi [A] thay vô [C] thường
Tình [A] nhân có [B7] hay, cuối [C] đầu soi [D] bao kiến [Em] sầu

2. Đối diện, tình [Em] đau sót [A] xa duyên [C] nợ
Ôm [Em] tình đỗi môi, bâng [Am] khuâng nhớ người vô [Em] cùng
Chiều ơi [C] chiều, hoài [A] trông hắt [B7] hiu
Thương nhau hết cuộc [C] phong trần dẫu [A] xưa sao muộn [Em] màng
Chút tình ta ngày đó thương [B7] ơi chớ vội lìa [Am] xa, 
Đáng [C] ngạt môi [Em] gầy, xót [B7] dạ người [Em] ơi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com