highlight chords
				              [Am]       [F]                  [G]            [Em] 
Sán h vai bên nhau n ơi miền đồng xanh ngát hương, để đưa em đi đến chốn thiên đườn g. 
   [Am]     [F]               [G]             [Em] 
Trái tim như ta n trong ngàn muôn giấc mơ và c ho em quên bao nỗi mong ch ờ. 
 

    [Am]  [F]            [G]   [Em]             [Am] [F]           [G]  [E] 
Người h ỡi, sa o anh vội đi không nói ch i, tuy trong lòng em chút tiếc nh ớ, m ãi mãi về sau luôn có n hau. 
 

       [Am]      [F]          [C]            [G]       
Em yêu mỗi tố i đi về cười nói với bạn bè, cầm t ay nhau đùa vui ôi hạnh p húc sáng đời. 
       [Am]        [F]            [C]            [G]         
Em yêu mỗi sớ m mưa lạnh ngồi h át trước hiên nhà, đàn c a thật hồn nhiên tim em q uên hết ưu phiền. 


    [Am]               [F]       
Và hạn h phúc trong em là những niềm vu i nhỏ bé thôi 
    [C]               [G]       
Và hạn h phúc trong em là những niềm v ui nhỏ bé thôi 
    [Am]               [F]       
Và hạn h phúc trong em là những niềm vu i nhỏ bé thôi 
   [C]                [G]       
Và hạ nh phúc trong em là những niềm vu i nhỏ bé thôi 
 

 [Am]     [F]            [G]           [Em]     
C ó khi em tin anh là hạnh phúc của em , nhưng quanh em vẫn c ó bao người 
 [Am]     [F]            [G]          [Em]      
P hía xa xa k ia con đường dài em sẽ q ua, tương lai tươi sá ng đang chờ. 
 [Am]    [F]           [G]    [Em]             [Am]  [F]           [G]  [E] 
N gười hỡi, sao anh vội đi không nó i chi, tu y trong lòng em chút tiếc n hớ, m ãi mãi về sau luôn có n hau. 
       [Am]     [F]           [C]             [G]      
Em yêu mỗi t ối đi về cườ i nói với bạn bè, cầm t ay nhau đùa vui ôi hạnh phú c sáng đời. 
       [Am]        [F]            [C]            [G]         
Em yêu mỗi sớ m mưa lạnh ngồi h át trước hiên nhà, đàn c a thật hồn nhiên tim em q uên hết ưu phiền. 
 

   [Am]                [F]       
Và hạ nh phúc trong em là những niềm vu i nhỏ bé thôi 
    [C]               [G]        
Và hạn h phúc trong em là những niềm vui nhỏ bé thôi 
   [Am]                [F]       
Và h ạnh phúc trong em là những niềm v ui nhỏ bé thôi 
   [C]                [G]       
Và hạ nh phúc trong em là những niềm vu i nhỏ bé thôi 
 

 [F]       [G]             [C]    
Thời gian sẽ x óa những ưu phiền đôi lúc t rót mang 
     [Dm]         [G]          [C]             [E]    
Rồi chờ đón tương lai sáng t ươi, và em còn yêu đ ời hơn xưa khi em luôn biế t rằng… 
 

       [Am]     [F]          [C]             [G]       
Em yêu mỗi tố i đi về cười nói với bạn bè, cầm tay nhau đùa vui ôi hạnh p húc sáng đời. 
       [Am]        [F]           [C]             [G]         
Em yêu mỗi sớ m mưa lạnh ngồi h át trước hiên nhà, đàn ca thật hồn nhiên tim em q uên hết ưu phiền. 
       [Am]      [F]           [C]            [G]       
Em yêu mỗi t ối đi về cười nói với bạn bè, cầm t ay nhau đùa vui ôi hạnh p húc sáng đời. 
       [Am]        [F]           [C]             [G]         
Em yêu mỗi sớ m mưa lạnh ngồi h át trước hiên nhà, đàn ca thật hồn nhiên tim em q uên hết ưu phiền. 
   [Am]                [F]       
Và hạ nh phúc trong em là những niềm vu i nhỏ bé thôi 
   [C]                [G]       
Và hạ nh phúc trong em là những niềm v ui nhỏ bé thôi 
   [Am]                [F]       
Và hạ nh phúc trong em là những niềm vu i nhỏ bé thôi 
   [C]                [G]       
Và hạ nh phúc trong em là những niềm v ui nhỏ bé thôi 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hạnh phúc trong em

				              [Am]       [F]                  [G]            [Em] 
Sán h vai bên nhau n ơi miền đồng xanh ngát hương, để đưa em đi đến chốn thiên đườn g. 
   [Am]     [F]               [G]             [Em] 
Trái tim như ta n trong ngàn muôn giấc mơ và c ho em quên bao nỗi mong ch ờ. 
 

    [Am]  [F]            [G]   [Em]             [Am] [F]           [G]  [E] 
Người h ỡi, sa o anh vội đi không nói ch i, tuy trong lòng em chút tiếc nh ớ, m ãi mãi về sau luôn có n hau. 
 

       [Am]      [F]          [C]            [G]       
Em yêu mỗi tố i đi về cười nói với bạn bè, cầm t ay nhau đùa vui ôi hạnh p húc sáng đời. 
       [Am]        [F]            [C]            [G]         
Em yêu mỗi sớ m mưa lạnh ngồi h át trước hiên nhà, đàn c a thật hồn nhiên tim em q uên hết ưu phiền. 


    [Am]               [F]       
Và hạn h phúc trong em là những niềm vu i nhỏ bé thôi 
    [C]               [G]       
Và hạn h phúc trong em là những niềm v ui nhỏ bé thôi 
    [Am]               [F]       
Và hạn h phúc trong em là những niềm vu i nhỏ bé thôi 
   [C]                [G]       
Và hạ nh phúc trong em là những niềm vu i nhỏ bé thôi 
 

 [Am]     [F]            [G]           [Em]     
C ó khi em tin anh là hạnh phúc của em , nhưng quanh em vẫn c ó bao người 
 [Am]     [F]            [G]          [Em]      
P hía xa xa k ia con đường dài em sẽ q ua, tương lai tươi sá ng đang chờ. 
 [Am]    [F]           [G]    [Em]             [Am]  [F]           [G]  [E] 
N gười hỡi, sao anh vội đi không nó i chi, tu y trong lòng em chút tiếc n hớ, m ãi mãi về sau luôn có n hau. 
       [Am]     [F]           [C]             [G]      
Em yêu mỗi t ối đi về cườ i nói với bạn bè, cầm t ay nhau đùa vui ôi hạnh phú c sáng đời. 
       [Am]        [F]            [C]            [G]         
Em yêu mỗi sớ m mưa lạnh ngồi h át trước hiên nhà, đàn c a thật hồn nhiên tim em q uên hết ưu phiền. 
 

   [Am]                [F]       
Và hạ nh phúc trong em là những niềm vu i nhỏ bé thôi 
    [C]               [G]        
Và hạn h phúc trong em là những niềm vui nhỏ bé thôi 
   [Am]                [F]       
Và h ạnh phúc trong em là những niềm v ui nhỏ bé thôi 
   [C]                [G]       
Và hạ nh phúc trong em là những niềm vu i nhỏ bé thôi 
 

 [F]       [G]             [C]    
Thời gian sẽ x óa những ưu phiền đôi lúc t rót mang 
     [Dm]         [G]          [C]             [E]    
Rồi chờ đón tương lai sáng t ươi, và em còn yêu đ ời hơn xưa khi em luôn biế t rằng… 
 

       [Am]     [F]          [C]             [G]       
Em yêu mỗi tố i đi về cười nói với bạn bè, cầm tay nhau đùa vui ôi hạnh p húc sáng đời. 
       [Am]        [F]           [C]             [G]         
Em yêu mỗi sớ m mưa lạnh ngồi h át trước hiên nhà, đàn ca thật hồn nhiên tim em q uên hết ưu phiền. 
       [Am]      [F]           [C]            [G]       
Em yêu mỗi t ối đi về cười nói với bạn bè, cầm t ay nhau đùa vui ôi hạnh p húc sáng đời. 
       [Am]        [F]           [C]             [G]         
Em yêu mỗi sớ m mưa lạnh ngồi h át trước hiên nhà, đàn ca thật hồn nhiên tim em q uên hết ưu phiền. 
   [Am]                [F]       
Và hạ nh phúc trong em là những niềm vu i nhỏ bé thôi 
   [C]                [G]       
Và hạ nh phúc trong em là những niềm v ui nhỏ bé thôi 
   [Am]                [F]       
Và hạ nh phúc trong em là những niềm vu i nhỏ bé thôi 
   [C]                [G]       
Và hạ nh phúc trong em là những niềm v ui nhỏ bé thôi 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com