1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hạnh phúc trong em

Cuộn trang

[Am] [F] [G] [Em] Sán h vai bên nhau n ơi miền đồng xanh ngát hương, để đưa em đi đến chốn thiên đườn g. [Am] [F] [G] [Em] Trái tim như ta n trong ngàn muôn giấc mơ và c ho em quên bao nỗi mong ch ờ. [Am] [F] [G] [Em] [Am] [F] [G] [E] Người h ỡi, sa o anh vội đi không nói ch i, tuy trong lòng em chút tiếc nh ớ, m ãi mãi về sau luôn có n hau. [Am] [F] [C] [G] Em yêu mỗi tố i đi về cười nói với bạn bè, cầm t ay nhau đùa vui ôi hạnh p húc sáng đời. [Am] [F] [C] [G] Em yêu mỗi sớ m mưa lạnh ngồi h át trước hiên nhà, đàn c a thật hồn nhiên tim em q uên hết ưu phiền. [Am] [F] Và hạn h phúc trong em là những niềm vu i nhỏ bé thôi [C] [G] Và hạn h phúc trong em là những niềm v ui nhỏ bé thôi [Am] [F] Và hạn h phúc trong em là những niềm vu i nhỏ bé thôi [C] [G] Và hạ nh phúc trong em là những niềm vu i nhỏ bé thôi [Am] [F] [G] [Em] C ó khi em tin anh là hạnh phúc của em , nhưng quanh em vẫn c ó bao người [Am] [F] [G] [Em] P hía xa xa k ia con đường dài em sẽ q ua, tương lai tươi sá ng đang chờ. [Am] [F] [G] [Em] [Am] [F] [G] [E] N gười hỡi, sao anh vội đi không nó i chi, tu y trong lòng em chút tiếc n hớ, m ãi mãi về sau luôn có n hau. [Am] [F] [C] [G] Em yêu mỗi t ối đi về cườ i nói với bạn bè, cầm t ay nhau đùa vui ôi hạnh phú c sáng đời. [Am] [F] [C] [G] Em yêu mỗi sớ m mưa lạnh ngồi h át trước hiên nhà, đàn c a thật hồn nhiên tim em q uên hết ưu phiền. [Am] [F] Và hạ nh phúc trong em là những niềm vu i nhỏ bé thôi [C] [G] Và hạn h phúc trong em là những niềm vui nhỏ bé thôi [Am] [F] Và h ạnh phúc trong em là những niềm v ui nhỏ bé thôi [C] [G] Và hạ nh phúc trong em là những niềm vu i nhỏ bé thôi [F] [G] [C] Thời gian sẽ x óa những ưu phiền đôi lúc t rót mang [Dm] [G] [C] [E] Rồi chờ đón tương lai sáng t ươi, và em còn yêu đ ời hơn xưa khi em luôn biế t rằng… [Am] [F] [C] [G] Em yêu mỗi tố i đi về cười nói với bạn bè, cầm tay nhau đùa vui ôi hạnh p húc sáng đời. [Am] [F] [C] [G] Em yêu mỗi sớ m mưa lạnh ngồi h át trước hiên nhà, đàn ca thật hồn nhiên tim em q uên hết ưu phiền. [Am] [F] [C] [G] Em yêu mỗi t ối đi về cười nói với bạn bè, cầm t ay nhau đùa vui ôi hạnh p húc sáng đời. [Am] [F] [C] [G] Em yêu mỗi sớ m mưa lạnh ngồi h át trước hiên nhà, đàn ca thật hồn nhiên tim em q uên hết ưu phiền. [Am] [F] Và hạ nh phúc trong em là những niềm vu i nhỏ bé thôi [C] [G] Và hạ nh phúc trong em là những niềm v ui nhỏ bé thôi [Am] [F] Và hạ nh phúc trong em là những niềm vu i nhỏ bé thôi [C] [G] Và hạ nh phúc trong em là những niềm v ui nhỏ bé thôi

Video hướng dẫn