highlight chords
				             

 [E]               [Abm] 
E verybody needs a little time a way 
      [A]  
I heard her say 
  [B]  [C#m]  [B] 
Fro m ea ch oth er 
 [E]          [Abm]  
E ven lovers need a ho liday 
  [A]       [C#m] [B] 
Far away from each othe r 
 

 [C#m]   [F#m]
Ho ld me no w 
  [B]            [Em]  
It"s hard for me to say I"m sorry 
  [C#m]    [F#m]  [Bsus4] 
I ju st want yo u to st ay 
 

 [E]       [C#m]    [B/D#] 
A fter all that w e"ve been t rough 
 [G/C]    [C#m]    [C#m/B] 
I will make it up to y ou 
 C#m/Bd [Bsus4] [B] 
I promise t o 
                    
And after all that"s been said and done 
              
You"re just the part of me 
        
I can"t let go 
 

                
Couldn"t stand to be kept away 
         
Just for the day 
        
From your body 
               
Wouldn"t wanna be swept away 
                 
Far away from the one that I love 
 

      
Hold me now 
                 
I"td hard for me to say I"m sorry 
            
I just want you to know 
      
Hold me now 
                    
I really want to to tell you I"m sorry 
             
I could never let you go 
 

                 
After all that we"ve been through 
            
I will ake it up to you 
       
I promise to 
 

                    
And after all that"s been said and done 
                     
You"re just the part of me I can"t let go 
 

 [G]       [Em]     [D/F#] 
A fter all that we"ve been t rough 
 [B/D#]    [Em]    [Em/D] 
I will make i t up to y ou 
 [Em/C#] [Dsus4] [D] 
I prom ise t o 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hard To Say I"m Sorry - Westlife

				             

 [E]               [Abm] 
E verybody needs a little time a way 
      [A]  
I heard her say 
  [B]  [C#m]  [B] 
Fro m ea ch oth er 
 [E]          [Abm]  
E ven lovers need a ho liday 
  [A]       [C#m] [B] 
Far away from each othe r 
 

 [C#m]   [F#m]
Ho ld me no w 
  [B]            [Em]  
It"s hard for me to say I"m sorry 
  [C#m]    [F#m]  [Bsus4] 
I ju st want yo u to st ay 
 

 [E]       [C#m]    [B/D#] 
A fter all that w e"ve been t rough 
 [G/C]    [C#m]    [C#m/B] 
I will make it up to y ou 
 C#m/Bd [Bsus4] [B] 
I promise t o 
                    
And after all that"s been said and done 
              
You"re just the part of me 
        
I can"t let go 
 

                
Couldn"t stand to be kept away 
         
Just for the day 
        
From your body 
               
Wouldn"t wanna be swept away 
                 
Far away from the one that I love 
 

      
Hold me now 
                 
I"td hard for me to say I"m sorry 
            
I just want you to know 
      
Hold me now 
                    
I really want to to tell you I"m sorry 
             
I could never let you go 
 

                 
After all that we"ve been through 
            
I will ake it up to you 
       
I promise to 
 

                    
And after all that"s been said and done 
                     
You"re just the part of me I can"t let go 
 

 [G]       [Em]     [D/F#] 
A fter all that we"ve been t rough 
 [B/D#]    [Em]    [Em/D] 
I will make i t up to y ou 
 [Em/C#] [Dsus4] [D] 
I prom ise t o 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com