1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hạt lúa vùi chôn

Lm. Thái Nguyên

Nguồn: thanhcavietnam.net