1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hát trên đỉnh đồi

Lm. Ân Đức

Nguồn: thanhcavietnam.net