highlight chords
				            [G]  [Em]     [Am]      [D7]    
Have yourself a merry little Christmas 
[G]    [Em]    [Am]  [D7] 
Let your heart be light 
[G]    [Em]   [Am]        [D7]   [B7]  [D7] 
From now on, our troubles will be out of sight 
 

[G]  [Em]     [Am]      [D7]    
Have yourself a merry little Christmas 
[G]    [Em]    [Am] [D7] 
Make the Yuletide gay 
[G]    [Em]   [Am]        [B7]  [Em]  [G] 
From now on, our troubles will be miles away 


[C]          [Bm]     
Here were are as in olden days 
   [Am]     [D7] [Gmaj7] 
happy golden days of yore 
[Em]    [F#7]       [Bm]     
Faithful friends who are dear to us 
    [D]      [Em]  [Am] [D7] 
gather near to us once more 
 

[G]      [Em]    [Am]     [D7]    
Through the years we all will be together 
[G]   [Em]  [Am]  [D7] 
If the Fates allow 
[G]   [Em]   [Am]      [D7]   [Em]  
Hang a shining star upon the highest bough 
  [C]        [Am]      [D7]    [G]  
And have yourself a merry little Christmas now. 
 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Have Yourself A Merry Little Christmas

				            [G]  [Em]     [Am]      [D7]    
Have yourself a merry little Christmas 
[G]    [Em]    [Am]  [D7] 
Let your heart be light 
[G]    [Em]   [Am]        [D7]   [B7]  [D7] 
From now on, our troubles will be out of sight 
 

[G]  [Em]     [Am]      [D7]    
Have yourself a merry little Christmas 
[G]    [Em]    [Am] [D7] 
Make the Yuletide gay 
[G]    [Em]   [Am]        [B7]  [Em]  [G] 
From now on, our troubles will be miles away 


[C]          [Bm]     
Here were are as in olden days 
   [Am]     [D7] [Gmaj7] 
happy golden days of yore 
[Em]    [F#7]       [Bm]     
Faithful friends who are dear to us 
    [D]      [Em]  [Am] [D7] 
gather near to us once more 
 

[G]      [Em]    [Am]     [D7]    
Through the years we all will be together 
[G]   [Em]  [Am]  [D7] 
If the Fates allow 
[G]   [Em]   [Am]      [D7]   [Em]  
Hang a shining star upon the highest bough 
  [C]        [Am]      [D7]    [G]  
And have yourself a merry little Christmas now. 
 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com