1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hãy cho em gần bên anh

Cuộn trang

[G] [C] Vắ ng bóng anh căn phòng trống [G] [D] Vắn g bóng anh sao chỉ có em [G] [C] C ó những khi em thầm nó i [Bm] Thầm nói với r iêng anh [Em] Riêng anh rằng [G] [C] P hố vắng anh sao dài thế [G] [D] Ph ố vắng anh sao chỉ có em [G] [C] Nắng vẫn xanh trên vòm lá [Bm] Gió vẫn hát cho em [Em] Cho em rằn g [Bm] Em muốn nó i yêu anh [E] Em muốn hát lên cho anh [C] Vì trái ti m của em [D] Trái tim luôn nồng cháy yêu anh [Bm] Và anh có hay rằng [E] Nhiều khi vắng xa anh yêu [C] [Bm] Em ước ao được nắm tay [C] [D] Và nụ hôn em trao anh [G] Hãy cho em gần bên anh [C] Để em quên bao tháng ngày [G] Hãy cho em gần b ên anh [C] Được nhìn anh mắt người dễ … la lá la [A#] Hãy cho em gần bên anh [D#] Được nghe yêu thương vỗ về [A#] Được nghe con tim gõ nhịp [D#] [A#] Những dịu dàn g riêng dành cho anh [G] [C] P hố vắng anh sao dài thế [G] [D] Gió vắng anh im lặng bóng cây [G] [C] Hãy đến bên em lần nữa [Bm] Em sẽ hát c ho anh [Em] Cho anh rằ ng [Bm] Rằng em rất nhớ anh [E] Và em khát khao trao anh [C] Trong trái tim của em [D] Trái tim luôn nồng cháy yêu anh [Bm] Và anh có h ay rằng [E] Nhiều khi vắn g xa anh yêu [C] [Bm] Em ước ao được nắm tay [C] [D] Và nụ hôn em trao anh [G] Hãy cho em gần bên anh [C] Để em quên bao tháng ngày [G] Hãy cho em gần bên anh [C] la lá la Được nhìn anh mắt người dễ … [A#] Hãy cho em gần b ên anh [D#] Được nghe yêu thương vỗ về [A#] Được nghe con tim gõ nhịp [D#] [A#] Những dịu dàng riêng dành cho anh

Video hướng dẫn