highlight chords
				              [G]             [C] 
Vắ ng bóng anh căn phòng trống 
  [G]            [D] 
Vắn g bóng anh sao chỉ có em 
 [G]           [C] 
C ó những khi em thầm nó i 
        [Bm]    
Thầm nói với r iêng anh 
        [Em] 
Riêng anh rằng 
 

 [G]           [C] 
P hố vắng anh sao dài thế 
  [G]            [D]
Ph ố vắng anh sao chỉ có em 
 [G]            [C] 
Nắng vẫn xanh trên vòm lá 
       [Bm]   
Gió vẫn hát cho em 
      [Em] 
Cho em rằn g 
      [Bm]    
Em muốn nó i yêu anh 
        [E]    
Em muốn hát lên cho anh 
      [C]    
Vì trái ti m của em 
             [D]    
Trái tim luôn nồng cháy yêu anh 
     [Bm]    
Và anh có hay rằng 
          [E]    
Nhiều khi vắng xa anh yêu 
     [C]      [Bm] 
Em ước ao được nắm tay 
      [C]     [D] 
Và nụ hôn em trao anh 
 

        [G]    
Hãy cho em gần bên anh 
             [C] 
Để em quên bao tháng ngày 
         [G]   
Hãy cho em gần b ên anh 
              [C]     
Được nhìn anh mắt người dễ … la lá la 
        [A#]   
Hãy cho em gần bên anh 
              [D#] 
Được nghe yêu thương vỗ về 
             [A#] 
Được nghe con tim gõ nhịp 
       [D#]         [A#] 
Những dịu dàn g riêng dành cho anh 
 

 [G]           [C] 
P hố vắng anh sao dài thế 
 [G]            [D]  
Gió vắng anh im lặng bóng cây 
 [G]           [C] 
Hãy đến bên em lần nữa 
      [Bm]   
Em sẽ hát c ho anh 
      [Em] 
Cho anh rằ ng 
       [Bm]   
Rằng em rất nhớ anh 
      [E]       
Và em khát khao trao anh 
        [C]    
Trong trái tim của em 
             [D]    
Trái tim luôn nồng cháy yêu anh 
      [Bm]   
Và anh có h ay rằng 
       [E]      
Nhiều khi vắn g xa anh yêu 
     [C]      [Bm] 
Em ước ao được nắm tay 
     [C]      [D] 
Và nụ hôn em trao anh 
 

        [G]    
Hãy cho em gần bên anh 
             [C] 
Để em quên bao tháng ngày 
        [G]    
Hãy cho em gần bên anh 
              [C] la lá la 
Được nhìn anh mắt người dễ … 
         [A#]   
Hãy cho em gần b ên anh 
              [D#] 
Được nghe yêu thương vỗ về 
             [A#] 
Được nghe con tim gõ nhịp 
        [D#]         [A#] 
Những dịu dàng riêng dành cho anh 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hãy cho em gần bên anh

				              [G]             [C] 
Vắ ng bóng anh căn phòng trống 
  [G]            [D] 
Vắn g bóng anh sao chỉ có em 
 [G]           [C] 
C ó những khi em thầm nó i 
        [Bm]    
Thầm nói với r iêng anh 
        [Em] 
Riêng anh rằng 
 

 [G]           [C] 
P hố vắng anh sao dài thế 
  [G]            [D]
Ph ố vắng anh sao chỉ có em 
 [G]            [C] 
Nắng vẫn xanh trên vòm lá 
       [Bm]   
Gió vẫn hát cho em 
      [Em] 
Cho em rằn g 
      [Bm]    
Em muốn nó i yêu anh 
        [E]    
Em muốn hát lên cho anh 
      [C]    
Vì trái ti m của em 
             [D]    
Trái tim luôn nồng cháy yêu anh 
     [Bm]    
Và anh có hay rằng 
          [E]    
Nhiều khi vắng xa anh yêu 
     [C]      [Bm] 
Em ước ao được nắm tay 
      [C]     [D] 
Và nụ hôn em trao anh 
 

        [G]    
Hãy cho em gần bên anh 
             [C] 
Để em quên bao tháng ngày 
         [G]   
Hãy cho em gần b ên anh 
              [C]     
Được nhìn anh mắt người dễ … la lá la 
        [A#]   
Hãy cho em gần bên anh 
              [D#] 
Được nghe yêu thương vỗ về 
             [A#] 
Được nghe con tim gõ nhịp 
       [D#]         [A#] 
Những dịu dàn g riêng dành cho anh 
 

 [G]           [C] 
P hố vắng anh sao dài thế 
 [G]            [D]  
Gió vắng anh im lặng bóng cây 
 [G]           [C] 
Hãy đến bên em lần nữa 
      [Bm]   
Em sẽ hát c ho anh 
      [Em] 
Cho anh rằ ng 
       [Bm]   
Rằng em rất nhớ anh 
      [E]       
Và em khát khao trao anh 
        [C]    
Trong trái tim của em 
             [D]    
Trái tim luôn nồng cháy yêu anh 
      [Bm]   
Và anh có h ay rằng 
       [E]      
Nhiều khi vắn g xa anh yêu 
     [C]      [Bm] 
Em ước ao được nắm tay 
     [C]      [D] 
Và nụ hôn em trao anh 
 

        [G]    
Hãy cho em gần bên anh 
             [C] 
Để em quên bao tháng ngày 
        [G]    
Hãy cho em gần bên anh 
              [C] la lá la 
Được nhìn anh mắt người dễ … 
         [A#]   
Hãy cho em gần b ên anh 
              [D#] 
Được nghe yêu thương vỗ về 
             [A#] 
Được nghe con tim gõ nhịp 
        [D#]         [A#] 
Những dịu dàng riêng dành cho anh 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com