highlight chords
				                [C]          [Em]    
Từ lần quen nhau là anh đã biết rằng 
     [F]      [Dm7]    [G]    
Lỡ yêu em mất rồi, mà lỡ yêu thì tính sao 
    [C]           [Em]    
Về đêm cô đơn, một mình ngồi khắc ghi 
      [F]     [Dm7]     [G]     
Tên em lên tim mình, giữ mãi theo tháng năm 
      [F]   [G]         [Em] [Am] 
Giờ đây anh ngóng trông, đời chờ em yêu đến 
 [F]       [Dm7]      [C]   
S ẽ mang theo ân tình làm hành trang 
 [F]     [G]       [Em]       [Am]  
H ãy đến bên anh, này người ơi xin em thấu hiểu 
  [D]      [G]      [Em]        [Am]
Vì đã lỡ thương yêu mà nhiều đêm ngồi buồn nhớ em 
  [Dm7]      [F]   [G]  
Để gió cuốn đi về nơi xa vời 
 [F]     [G]      [Em]        [Am] 
H ãy đến bên anh, vì yêu em chân quên lối về 
 [F]      [G]        [Em]        [Am] 
V ới trái tim xanh nguyện yêu em một đời thiết tha 
 [Dm7]       [F]     [C]  
N hớ chăng em đừng quên tình anh 
    [C]            [Em]    
Từ lần quen nhau nhiều khi buồn thẩn thờ 
     [F]             [G]  
Lỡ yêu em mất rồi, vắng em chiều mỏi mong 
    [C]           [Em]    
Về đêm cô đơn, một mình ngồi khắc ghi 
    [F]       [Dm7]     [F]   [G]  
Tên em lên tim mình, giữ mãi theo tháng năm 
      [F]   [G]         [Em] [Am] 
Giờ đây anh ngóng trông, đời chờ em yêu đến 
 [Dm7]      [F]  [G]    [C]   
S ẽ mang theo ân tình làm hành trang 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hãy đến bên anh - Lê Hiếu

				                [C]          [Em]    
Từ lần quen nhau là anh đã biết rằng 
     [F]      [Dm7]    [G]    
Lỡ yêu em mất rồi, mà lỡ yêu thì tính sao 
    [C]           [Em]    
Về đêm cô đơn, một mình ngồi khắc ghi 
      [F]     [Dm7]     [G]     
Tên em lên tim mình, giữ mãi theo tháng năm 
      [F]   [G]         [Em] [Am] 
Giờ đây anh ngóng trông, đời chờ em yêu đến 
 [F]       [Dm7]      [C]   
S ẽ mang theo ân tình làm hành trang 
 [F]     [G]       [Em]       [Am]  
H ãy đến bên anh, này người ơi xin em thấu hiểu 
  [D]      [G]      [Em]        [Am]
Vì đã lỡ thương yêu mà nhiều đêm ngồi buồn nhớ em 
  [Dm7]      [F]   [G]  
Để gió cuốn đi về nơi xa vời 
 [F]     [G]      [Em]        [Am] 
H ãy đến bên anh, vì yêu em chân quên lối về 
 [F]      [G]        [Em]        [Am] 
V ới trái tim xanh nguyện yêu em một đời thiết tha 
 [Dm7]       [F]     [C]  
N hớ chăng em đừng quên tình anh 
    [C]            [Em]    
Từ lần quen nhau nhiều khi buồn thẩn thờ 
     [F]             [G]  
Lỡ yêu em mất rồi, vắng em chiều mỏi mong 
    [C]           [Em]    
Về đêm cô đơn, một mình ngồi khắc ghi 
    [F]       [Dm7]     [F]   [G]  
Tên em lên tim mình, giữ mãi theo tháng năm 
      [F]   [G]         [Em] [Am] 
Giờ đây anh ngóng trông, đời chờ em yêu đến 
 [Dm7]      [F]  [G]    [C]   
S ẽ mang theo ân tình làm hành trang 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com