highlight chords
				                   
Capo ngăn 4 
   [Am]             [Em] 
Đời t ôi như một giấc mơ không thà nh 
    [G]             [Am] 
Trái ti m đang thanh xuân mà già n ua 
    [Am]            [F]  
Người t a vẫn thường nói với tôi rằng 
     [G]              [C]  
Sáng tră ng tuy thanh cao nhưng hơi bu ồn. 
   [Dm]        [Em] 
Dẫu c ó như con chim và ng 
     [F]            [C] 
Trong lòn g liệu chăng sung sướng j 
   [Dm]         [C]  
Hãy s ống như những con n gười 
     [F]       [G] 
Có tham vọng, có ước m ơ 
 [F]  [G]      [Am] 
N ày! H ãy đi thật x a 
 [F]          [Am] 
Tới những vùng trời m ới 
 [F]   [G]    [Am] 
Sống qu ên mình đi 
 [F]         [Am] 
Với ước mơ dâng trà o!! 
 

                   
Người ta không thể sống mãi trên đời 
                   
Chết đi liệu được còn chút vấn vương 
                  
Bạn anh không thể sống cho anh đc 
                  
Hỡi ôi, có hay chăng mỗi con người 
 

               
Hãy sống coi khinh ưu phiền 
                   
Dẫu rằng họ thường không tốt với anh 
               
Hãy sống như những con người 
             
Có tham vọng, có ước mơ 
 

           
Này! Hãy đi thật xa 
             
Đến những vùng trời mới 
          
Sống quên mình đi 
            
Với ước mơ dâng trào!! 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hãy sống

				                   
Capo ngăn 4 
   [Am]             [Em] 
Đời t ôi như một giấc mơ không thà nh 
    [G]             [Am] 
Trái ti m đang thanh xuân mà già n ua 
    [Am]            [F]  
Người t a vẫn thường nói với tôi rằng 
     [G]              [C]  
Sáng tră ng tuy thanh cao nhưng hơi bu ồn. 
   [Dm]        [Em] 
Dẫu c ó như con chim và ng 
     [F]            [C] 
Trong lòn g liệu chăng sung sướng j 
   [Dm]         [C]  
Hãy s ống như những con n gười 
     [F]       [G] 
Có tham vọng, có ước m ơ 
 [F]  [G]      [Am] 
N ày! H ãy đi thật x a 
 [F]          [Am] 
Tới những vùng trời m ới 
 [F]   [G]    [Am] 
Sống qu ên mình đi 
 [F]         [Am] 
Với ước mơ dâng trà o!! 
 

                   
Người ta không thể sống mãi trên đời 
                   
Chết đi liệu được còn chút vấn vương 
                  
Bạn anh không thể sống cho anh đc 
                  
Hỡi ôi, có hay chăng mỗi con người 
 

               
Hãy sống coi khinh ưu phiền 
                   
Dẫu rằng họ thường không tốt với anh 
               
Hãy sống như những con người 
             
Có tham vọng, có ước mơ 
 

           
Này! Hãy đi thật xa 
             
Đến những vùng trời mới 
          
Sống quên mình đi 
            
Với ước mơ dâng trào!! 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com