Hãy sống

≣≣
Capo ngăn 4
[Am] [Em]
Đời t ôi như một giấc mơ không thà nh
[G] [Am]
Trái ti m đang thanh xuân mà già n ua
[Am] [F]
Người t a vẫn thường nói với tôi rằng
[G] [C]
Sáng tră ng tuy thanh cao nhưng hơi bu ồn.
[Dm] [Em]
Dẫu c ó như con chim và ng
[F] [C]
Trong lòn g liệu chăng sung sướng j
[Dm] [C]
Hãy s ống như những con n gười
[F] [G]
Có tham vọng, có ước m ơ
[F] [G] [Am]
N ày! H ãy đi thật x a
[F] [Am]
Tới những vùng trời m ới
[F] [G] [Am]
Sống qu ên mình đi
[F] [Am]
Với ước mơ dâng trà o!!
Người ta không thể sống mãi trên đời
Chết đi liệu được còn chút vấn vương
Bạn anh không thể sống cho anh đc
Hỡi ôi, có hay chăng mỗi con người
Hãy sống coi khinh ưu phiền
Dẫu rằng họ thường không tốt với anh
Hãy sống như những con người
Có tham vọng, có ước mơ
Này! Hãy đi thật xa
Đến những vùng trời mới
Sống quên mình đi
Với ước mơ dâng trào!!
Danh sách hợp âm (Click để tắt)