highlight chords
				             

 [E]            
W hen I get to the bottom, 
             [G]    
I go back to the top of th e slide. 
             [A]         
Where I stop and turn, and i go for a ride. 
                 [C]      
Till I get to the bottom, and I se e you again. 
     [E]    
Yeah, yeah , yeah. 
 

 [E]                   
D o you, don"t you, want me to love you? 
 [E]                       
I "m coming down fast, but I"m miles above you. 
 [E]               [G]           
Te ll me, tell me, tell me. Come on tell me the answer. 
      [A]           [E]        
Well you may be a lover, but you a in"t no dancer. 
 

    [A]      
Now, hel ter skelter, 
 [E]       
he lter skelter, 
 [A]       
he lter skelter. 
 [E]      
Y eah, hu, hu. 
 

 [E]                     
I will you, won"t you, want me to make you? 
                         
I"m coming down fast, but don"t let me break you! 
 [G]                  
T ell me, tell me, tell me the answer. 
  [A]         [E]           
You may be a lover, bu t you ain"t no dancer. 
 

      [A]       
Look out! He lter skelter, 
 [E]       
he lter skelter, 
 [A]       
he lter skelter. 
 [E]        
Y eah, yeah, yeah. 
      [E]           
Look out! C ause she"s here come. 
 

 [E]            
W hen I get to the bottom, 
             [G]     
I go back to the top of t he slide. 
            [A]         
When I stop and turn, an d I go for a ride. 
              [C]         
And I get to the bottom, and I see you again! 
     [E]    
Yeah, yea h, yeah. 
 

      [E]                
But, do you, wont you, want me to make you? 
                        
I"m coming down faster, don"t let me break you. 
 
T 
     [A]         [E]         
You may b e a lover, but you ain"t no dancer. 
 

       [A]      
Look out! Hel ter skelter, 
 [E]       
he lter skelter, 
 [A]       
he lter skelter. 
 [E]  
Y eah. 
 

      [A]       
Look out! He lter skelter, 
 [A]           
Sh e"s coming down fast! 
      
Yes she is, 
      
yes she is. 
         
Coming down fast. 
           
(somethihg inaudable) 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Helter Skelter - The Beatles

				             

 [E]            
W hen I get to the bottom, 
             [G]    
I go back to the top of th e slide. 
             [A]         
Where I stop and turn, and i go for a ride. 
                 [C]      
Till I get to the bottom, and I se e you again. 
     [E]    
Yeah, yeah , yeah. 
 

 [E]                   
D o you, don"t you, want me to love you? 
 [E]                       
I "m coming down fast, but I"m miles above you. 
 [E]               [G]           
Te ll me, tell me, tell me. Come on tell me the answer. 
      [A]           [E]        
Well you may be a lover, but you a in"t no dancer. 
 

    [A]      
Now, hel ter skelter, 
 [E]       
he lter skelter, 
 [A]       
he lter skelter. 
 [E]      
Y eah, hu, hu. 
 

 [E]                     
I will you, won"t you, want me to make you? 
                         
I"m coming down fast, but don"t let me break you! 
 [G]                  
T ell me, tell me, tell me the answer. 
  [A]         [E]           
You may be a lover, bu t you ain"t no dancer. 
 

      [A]       
Look out! He lter skelter, 
 [E]       
he lter skelter, 
 [A]       
he lter skelter. 
 [E]        
Y eah, yeah, yeah. 
      [E]           
Look out! C ause she"s here come. 
 

 [E]            
W hen I get to the bottom, 
             [G]     
I go back to the top of t he slide. 
            [A]         
When I stop and turn, an d I go for a ride. 
              [C]         
And I get to the bottom, and I see you again! 
     [E]    
Yeah, yea h, yeah. 
 

      [E]                
But, do you, wont you, want me to make you? 
                        
I"m coming down faster, don"t let me break you. 
 
T 
     [A]         [E]         
You may b e a lover, but you ain"t no dancer. 
 

       [A]      
Look out! Hel ter skelter, 
 [E]       
he lter skelter, 
 [A]       
he lter skelter. 
 [E]  
Y eah. 
 

      [A]       
Look out! He lter skelter, 
 [A]           
Sh e"s coming down fast! 
      
Yes she is, 
      
yes she is. 
         
Coming down fast. 
           
(somethihg inaudable) 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com