highlight chords
				                 [Dm]    [Gm]      [C]    [F]  
Đã hết rồ i người ơ i. Ta không cò n chung đ ôi. 
     [Dm]   [Gm]        [C]     [F]      [Dm] 
Ánh trăn g tàn đê m nay. Như vẫn in bóng hình em bên anh ho ài. 
      [Dm]  [Gm]     [C]      [F]       [Dm] 
Vẫn chỉ là hư vô . Cuộc tình ta như áng m ây bay cuối trờ i. 
 

     [Dm]    [F]    [C]      [F]  
Trăng ơi người có n hớ. Khi xưa ta gặp nh au. 
      [Dm]      [Gm]      [C]      [A7] 
Cùng say đắ m trong tình y êu. Và bóng dá ng em yêu ki ều. 
        [Dm]           [A7]         
Đường khuya vắn g đi bên nhau. Em trao anh chiếc hôn đầu. 
    [Dm]     [F]    [C]      [F] 
Nay em về phương ấy quên đi bao ngày q ua. 
     [Dm]      [Gm]    [C]     [F]       [Dm] 
Buồn phủ kín quanh đời ta. Còn lạ i đây nỗi c ô đơn sầu bao l a. 
 

    [Dm]     [Gm]     [C]    [F]          
Chén rư ợu nồng ta tiễn nhau. M ai anh v ề trong thương đau. 
       [Dm]      [Gm]      [C]     [F]       [Dm] 
Tiếc chi nhi ều chỉ thế th ôi. Ánh trăng xưa nay tà n phai úa mất r ồi. 
       [Dm]    [Gm]       [C]    [Dm] 
Cũng thôi đà nh hẹn em . Chốn thiên đư ờng xa x ôi. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hẹn em chốn thiên đường

				                 [Dm]    [Gm]      [C]    [F]  
Đã hết rồ i người ơ i. Ta không cò n chung đ ôi. 
     [Dm]   [Gm]        [C]     [F]      [Dm] 
Ánh trăn g tàn đê m nay. Như vẫn in bóng hình em bên anh ho ài. 
      [Dm]  [Gm]     [C]      [F]       [Dm] 
Vẫn chỉ là hư vô . Cuộc tình ta như áng m ây bay cuối trờ i. 
 

     [Dm]    [F]    [C]      [F]  
Trăng ơi người có n hớ. Khi xưa ta gặp nh au. 
      [Dm]      [Gm]      [C]      [A7] 
Cùng say đắ m trong tình y êu. Và bóng dá ng em yêu ki ều. 
        [Dm]           [A7]         
Đường khuya vắn g đi bên nhau. Em trao anh chiếc hôn đầu. 
    [Dm]     [F]    [C]      [F] 
Nay em về phương ấy quên đi bao ngày q ua. 
     [Dm]      [Gm]    [C]     [F]       [Dm] 
Buồn phủ kín quanh đời ta. Còn lạ i đây nỗi c ô đơn sầu bao l a. 
 

    [Dm]     [Gm]     [C]    [F]          
Chén rư ợu nồng ta tiễn nhau. M ai anh v ề trong thương đau. 
       [Dm]      [Gm]      [C]     [F]       [Dm] 
Tiếc chi nhi ều chỉ thế th ôi. Ánh trăng xưa nay tà n phai úa mất r ồi. 
       [Dm]    [Gm]       [C]    [Dm] 
Cũng thôi đà nh hẹn em . Chốn thiên đư ờng xa x ôi. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com