1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hẹn một ngày về

Cuộn trang

1. [C] Về đây trong hoa [Em] lá hỡi cánh [F] chim giang [Em] hồ [C] Về đây trong hương [Am] sắc thắm [Em] tươi, say [F][Dm] Huế, lờ lững giòng [G] Hương Năm tháng còn [G7] vương lời ai mong [C] chờ [Dm] Huế, trong tiếng dịu [G] êm Cô lái bên [D7] sông còn vang lời [G] thơ Tình [F] xưa không [G] vỡ bao [C] giờ Mùa [F] xưa còn [Dm] thơm ngàn [Em] gió Chiều [F] hè về trong sương [D7] khói mong [G] manh Chờ [F] người về trong hương [D7] thu trong [G] xanh 2. [C] Về đây trong hoa [Em] lá hỡi cánh [F] chim giang [Em] hồ [C] Về đây trong hương [Am] sắc thắm [Em] tươi, say [F][Dm] Huế, lờ lững giòng [G] Hương Năm tháng còn [G7] vương lời ai mong [C] chờ [Dm] Huế, trong tiếng dịu [G] êm Cô lái bên sông còn vang lời [C] thơ Mùa [F] hương hẹn [G] đến khi [C] về Lòng [F] xanh còn [Dm] in trời [Em] Huế Trầm [F] trầm thuyền đem thương [D7] nhớ qua [G] sông. Chập [F] chùng trời mây bay [D7] trong mênh [G] mông 3. [C] Từ đây xa sông [Em] bến thuyền lướt [F] theo trăng [Em] ngà. [C] Trời đầy sương lạnh [Am] lẽo, có [Em] ai bơ [F] vơ. [Dm] Giơ tay vướng mà [G] đi, Sông nước biệt [G7] ly, người xa kinh [C] kỳ [Dm] Giữa sương gió ngàn [G] khơi Đăm-đắm trông [G7] ai cầu mong ngày [C] vui.

Video hướng dẫn