highlight chords
				             

 [G]            [Em]   
H er Majesty"s a pretty nic e girl, 
     [C]     [D]      [G] 
but she d oesn"t hav e a lot to s ay 
 [G]          [Em]     
H er Majesty"s a pretty nice girl 
     [C]       [D]         
but she ch anges from day to day 
 [Em]                   
I want to tell her that I love her a lot 
    [G]      [D]      [Em] 
But I go tta get a be lly full of w ine 
 [G]           [Em]   
H er Majesty"s a pretty n ice girl 
 [C]      [D]       [G]     [Em]  
So meday I"m go ing to make her mine, oh y eah, 
 [C]        [D]      [G]  
So meday I"m going t o make her mi ne. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Her majesty - The Beatles

				             

 [G]            [Em]   
H er Majesty"s a pretty nic e girl, 
     [C]     [D]      [G] 
but she d oesn"t hav e a lot to s ay 
 [G]          [Em]     
H er Majesty"s a pretty nice girl 
     [C]       [D]         
but she ch anges from day to day 
 [Em]                   
I want to tell her that I love her a lot 
    [G]      [D]      [Em] 
But I go tta get a be lly full of w ine 
 [G]           [Em]   
H er Majesty"s a pretty n ice girl 
 [C]      [D]       [G]     [Em]  
So meday I"m go ing to make her mine, oh y eah, 
 [C]        [D]      [G]  
So meday I"m going t o make her mi ne. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com