highlight chords
[G]      [Em]
Beautiful dawn - lights up the shore for me.

     [G]            [Em]
There is nothing else in the world,

Em
I"d rather wake up and see (with you).

[G]      [Em]              [Am]
Beautiful dawn - I"m just chasing time again.

[Am]                     [Am] 
Thought I would die a lonely man, in endless night.

Chorus:
     [Cadd9] [D]    [Em]        [Cadd9]
But now I"m high; running wild among all the stars above.

Cadd9 [D]    [Em]          [Cadd9]  [G] 
Sometimes it"s hard to believe you remember me.

Verse:
Beautiful dawn - melt with the stars again.
Do you remember the day when my journey began?
Will you remember the end (of time)?
Beautiful dawn - You"re just blowing my mind again.
Thought I was born to endless night, until you shine.

Chorus:
High; running wild among all the stars above.
Sometimes it"s hard to believe you remember me. (Don"t play last G)

Bridge:

G*          [G]/[Eb]          [G]/D
Will you be my shoulder when I"m grey and older?
          [G]/C#
Promise me tomorrow starts with you,

   [G]* [G]/[Eb] G/[D] G/C#
e(g)----x----x----x----x---
B[D]----x----x----x----x---
G[A#]---x----x----x----x---
D[F]---10---10---10---10---
A[C]----8----8----8----8---
E[G]----0---11---10----9---

Chorus

Nguồn: http://tabs.ultimate-guitar.com

1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

High

[G]      [Em]
Beautiful dawn - lights up the shore for me.

     [G]            [Em]
There is nothing else in the world,

Em
I"d rather wake up and see (with you).

[G]      [Em]              [Am]
Beautiful dawn - I"m just chasing time again.

[Am]                     [Am] 
Thought I would die a lonely man, in endless night.

Chorus:
     [Cadd9] [D]    [Em]        [Cadd9]
But now I"m high; running wild among all the stars above.

Cadd9 [D]    [Em]          [Cadd9]  [G] 
Sometimes it"s hard to believe you remember me.

Verse:
Beautiful dawn - melt with the stars again.
Do you remember the day when my journey began?
Will you remember the end (of time)?
Beautiful dawn - You"re just blowing my mind again.
Thought I was born to endless night, until you shine.

Chorus:
High; running wild among all the stars above.
Sometimes it"s hard to believe you remember me. (Don"t play last G)

Bridge:

G*          [G]/[Eb]          [G]/D
Will you be my shoulder when I"m grey and older?
          [G]/C#
Promise me tomorrow starts with you,

   [G]* [G]/[Eb] G/[D] G/C#
e(g)----x----x----x----x---
B[D]----x----x----x----x---
G[A#]---x----x----x----x---
D[F]---10---10---10---10---
A[C]----8----8----8----8---
E[G]----0---11---10----9---

Chorus

Nguồn: http://tabs.ultimate-guitar.com

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocguitar.net