1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hình như Ngài bỏ con (Hình như Chúa đã bỏ con)

Đỗ Vy Hạ
Nguồn: thanhcavietnam.net