highlight chords
				                 
Verse 1: 
[C]                [F] [C] 
I"ve been trying to do it right  
[C]                [F] [C] 
I"ve been living the lonely life  
[C]                [F] [C] 
I"ve been sleeping here instead  
[C]              [F] [Am] 
I"ve been sleeping in my bed  
[Am]         [G]     [C] 
I"ve been sleeping in my bed 
 

    
Verse 2: 
[C]         [F] [C] 
So show me family  
[C]                  [F] [C] 
And all the blood that I will bleed  
[C]              [F] [C] 
I don"t know where I belong  
[C]                [F] [Am] 
I don"t know where I went wrong  
[Am]       [G]   [C] 
But I can write a song. 
 

    
Chorus: 
       [Am]          [G]         [C]   
I belong with you, you belong with me, you"re my sweet heart 
       [Am]          [G]          [C] 
I belong with you, you belong with me, you"re my sweet 
 

     
Verse 3: 
                  
I don"t think you"re right for him 
                   
Think of what it might"ve been if you 
            
Took a bus to Chinatown 
                   
I"d be standing on Canal...and Bowery 
[Am]          [G]     [C] 
And she"d be standing next to me 
 

    
Bridge: 
  [F]    [G]      
And love, we need it now 
   [F]       [G] 
Let"s hope for some 
  [F]       [G]    
Cuz oh, we"re blee ding out 
 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ho Hey - The Lumineers

				                 
Verse 1: 
[C]                [F] [C] 
I"ve been trying to do it right  
[C]                [F] [C] 
I"ve been living the lonely life  
[C]                [F] [C] 
I"ve been sleeping here instead  
[C]              [F] [Am] 
I"ve been sleeping in my bed  
[Am]         [G]     [C] 
I"ve been sleeping in my bed 
 

    
Verse 2: 
[C]         [F] [C] 
So show me family  
[C]                  [F] [C] 
And all the blood that I will bleed  
[C]              [F] [C] 
I don"t know where I belong  
[C]                [F] [Am] 
I don"t know where I went wrong  
[Am]       [G]   [C] 
But I can write a song. 
 

    
Chorus: 
       [Am]          [G]         [C]   
I belong with you, you belong with me, you"re my sweet heart 
       [Am]          [G]          [C] 
I belong with you, you belong with me, you"re my sweet 
 

     
Verse 3: 
                  
I don"t think you"re right for him 
                   
Think of what it might"ve been if you 
            
Took a bus to Chinatown 
                   
I"d be standing on Canal...and Bowery 
[Am]          [G]     [C] 
And she"d be standing next to me 
 

    
Bridge: 
  [F]    [G]      
And love, we need it now 
   [F]       [G] 
Let"s hope for some 
  [F]       [G]    
Cuz oh, we"re blee ding out 
 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com