1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hò khoan phố Hội vắng em

Cuộn trang

Biển [D] xanh xanh từng con [G] sóng đua nhau Xô vào lòng xô vào lòng [Em] nỗi nhớ Dòng [D] sông xanh sông như chiếc [G] võng êm êm Ru [Em] anh ru phố [A7] Hội rêu [D] phong. À [D] ơi em đi vô chùa mà anh lang [Em] thang Cứ tìm ngoài chợ [A] hoa À [G] ơi em vô chùa [A] mô để anh cứ đốt đèn chờ em Chờ [G] suốt [A] đêm [D] rằm Biển [D] xanh ơi dòng [Em] sông ơi Em đi về [A] mô nơi mô cho [Bm] nỗi lòng anh chừ Xanh [D] rêu giữa phố Hội u [A] hoài Biển [D] xanh ơi dòng [Em] sông ơi Em mang hồn tôi em đi Tôi [Bm] biết mần răng chừ Biết mần răng [Em] chừ em [G] ơi Buồn lòng anh [Em] hát khoan hố hợi hò [A] khoan Hố hợi hò khoan phố Hội vắng em Sông Hoài cửa Đợi đêm đêm khoan [D] hò. * Hố hợi hò [G] khoan khoan khoan hò [D] khoan Phố Hội u [G] hoài khoan khoan hò [D] khoan Phố Hội vắng [A] em sông Hoài, cửa Đợi đêm đêm khoan [D] hò.

Video hướng dẫn