1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hơ ren lên rẫy

Cuộn trang

[G] [G] Đung đưa đung đ ưa, chiếc gùi đung đ ưa [Bm] H""zen lên râ y [G] [G] Rung reng rung reng, chiếc vòng cô ng tua [Bm] [Am] H""zen lên rẫy... H ơ [D] [Am] Ơi con đường đấ t đỏ...Hơ [D] Ơi mặt trời nắng đổ [Em] Bạt ngàn cao su, bạt ngàn cà phê, một trời âm thanh, [G] [D] một rừng hươ ng say, ban mê lộ ng ió. [G] Em đi tỉa bắp [Em] Hay hái rau rừng [D] Vui chi em hát. [Am] Chi ri ra buôn ra buôn pr ong [G] Chi ri ra la la la l a.

Video hướng dẫn