1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hoa ban vào lớp

Cuộn trang

[D] Thấp thoáng bông hoa ban bên sườn đồi Đón gió xuân đang [Em] reo vui Có bóng sương vương [A] lan nhè nhẹ Quyện theo cùng bàn [D] chân em [G] Vào sân trường mùa [Em] xuân sang [G] Nụ hoa này tặng [A] riêng cô thầy nở [G] trên tay [D] em [G] Hoa chờ cho tròn một năm qua [D] Trong nắng gió trong [G] mưa xa [D] Nở đúng hẹn mùa [G] xuân [D] Cho em đến bên cánh [Em] hoa ban Bàn tay xòe nụ [A] hoa thơm [D] Em nói cho cánh [Em] hoa biết Hoa sẽ [G] về dâng tặng thầy [D]

Video hướng dẫn