1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hòa bình ân ban

Ngọc Linh
Nguồn: thanhcavietnam.net