highlight chords
Intro 花開的時候最珍貴花落了就枯萎
[G] huā kāi de shí hou [D] zuì zhēn [Em] guì [C] huā luò le [D] jiù kū [Em] wěi
錯過了花期花怪誰,花需要人安慰
[G] Cuò guò le huā qí [D] huā guài [Em] shuí, [C] huā xū yào [D] rén ān [Em] wèi
1. 一生要哭多少回,才能不流淚,
[Em] Yī shēng yào kū duō shǎo [C] huí, cái néng [D] bù liú [G] lèi
一生要留多少淚,才能不心碎。
[Em] Yī shēng yào liú duō shǎo [C] lèi, cái néng [D] bù xīn suì
我眼角眉梢的憔悴,沒有人看得會,
Wǒ [G] yǎn jiǎo méi shāo de qiáo cuì, méi [Bm] yǒu rén kàn de [Em] huì
當初的誓言太完美,像落花滿天飛。
Dāng [G] chū de shì yán tài wán měi, xiàng [D] luò huā mǎn tiān fēi
Chorus: 冷冷的夜裡北風吹,找不到人安慰,
[G] Lěng lěng de yè lǐ [D] běi fēng chuī, [Bm] zhǎo bù dào rén ān [Em] wèi
當初的誓言太完美,讓相思化成灰
[G] Dāng chū de shì yán [D] tài wán měi, [Bm] ràng xiāng sī huà chéng [Em] huī
2. 一生要乾多少杯,才能不喝醉,
[Em] Yī shēng yào gān duō shǎo [C] bēi, cái néng [D] bù hē [G] zuì
一生要醉多少回,才能不怕黑,
[Em] Yī shēng yào zuì duō shǎo [C] huí, cái néng [D] bù pà hēi
我眼角眉梢的憔悴,沒有人看得會,
Wǒ [G] yǎn jiǎo méi shāo de qiáo cuì, méi [Bm] yǒu rén kàn de [Em] huì
當初的誓言太完美,像落花滿天飛。
Dāng [G] chū de shì yán tài wán měi, xiàng [D] luò huā mǎn tiān fēi
Chorus: 冷冷的夜裡北風吹,找不到人安慰,
[G] Lěng lěng de yè lǐ [D] běi fēng chuī, [Bm] zhǎo bù dào rén ān [Em] wèi
當初的誓言太完美,讓相思化成灰
[G] Dāng chū de shì yán [D] tài wán měi, [Bm] ràng xiāng sī huà chéng [Em] huī
Chorus: 冷冷的夜裡北風吹,找不到人安慰,
[G] Lěng lěng de yè lǐ [D] běi fēng chuī, [Bm] zhǎo bù dào rén ān [Em] wèi
當初的誓言太完美,讓相思化成灰
[G] Dāng chū de shì yán [D] tài wán měi, [Bm] ràng xiāng sī huà chéng [Em] huī
Ending: 花開的時候最珍貴,花落了就枯萎
[C] Huā kāi de shí hou [D] zuì zhēn [Em] guì, [C] huā luò le [D] jiù kū [Em] wěi
錯過了花期花怪誰,花需要人安慰
[C] Cuò guò le huā qí [D] huā guài [Em] shuí, [C] huā xū yào [D] rén ān [Em] wèi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hoa rơi (Luo hua - 落花 )

Nhạc Hoa
Intro 花開的時候最珍貴花落了就枯萎
[G] huā kāi de shí hou [D] zuì zhēn [Em] guì [C] huā luò le [D] jiù kū [Em] wěi
錯過了花期花怪誰,花需要人安慰
[G] Cuò guò le huā qí [D] huā guài [Em] shuí, [C] huā xū yào [D] rén ān [Em] wèi
1. 一生要哭多少回,才能不流淚,
[Em] Yī shēng yào kū duō shǎo [C] huí, cái néng [D] bù liú [G] lèi
一生要留多少淚,才能不心碎。
[Em] Yī shēng yào liú duō shǎo [C] lèi, cái néng [D] bù xīn suì
我眼角眉梢的憔悴,沒有人看得會,
Wǒ [G] yǎn jiǎo méi shāo de qiáo cuì, méi [Bm] yǒu rén kàn de [Em] huì
當初的誓言太完美,像落花滿天飛。
Dāng [G] chū de shì yán tài wán měi, xiàng [D] luò huā mǎn tiān fēi
Chorus: 冷冷的夜裡北風吹,找不到人安慰,
[G] Lěng lěng de yè lǐ [D] běi fēng chuī, [Bm] zhǎo bù dào rén ān [Em] wèi
當初的誓言太完美,讓相思化成灰
[G] Dāng chū de shì yán [D] tài wán měi, [Bm] ràng xiāng sī huà chéng [Em] huī
2. 一生要乾多少杯,才能不喝醉,
[Em] Yī shēng yào gān duō shǎo [C] bēi, cái néng [D] bù hē [G] zuì
一生要醉多少回,才能不怕黑,
[Em] Yī shēng yào zuì duō shǎo [C] huí, cái néng [D] bù pà hēi
我眼角眉梢的憔悴,沒有人看得會,
Wǒ [G] yǎn jiǎo méi shāo de qiáo cuì, méi [Bm] yǒu rén kàn de [Em] huì
當初的誓言太完美,像落花滿天飛。
Dāng [G] chū de shì yán tài wán měi, xiàng [D] luò huā mǎn tiān fēi
Chorus: 冷冷的夜裡北風吹,找不到人安慰,
[G] Lěng lěng de yè lǐ [D] běi fēng chuī, [Bm] zhǎo bù dào rén ān [Em] wèi
當初的誓言太完美,讓相思化成灰
[G] Dāng chū de shì yán [D] tài wán měi, [Bm] ràng xiāng sī huà chéng [Em] huī
Chorus: 冷冷的夜裡北風吹,找不到人安慰,
[G] Lěng lěng de yè lǐ [D] běi fēng chuī, [Bm] zhǎo bù dào rén ān [Em] wèi
當初的誓言太完美,讓相思化成灰
[G] Dāng chū de shì yán [D] tài wán měi, [Bm] ràng xiāng sī huà chéng [Em] huī
Ending: 花開的時候最珍貴,花落了就枯萎
[C] Huā kāi de shí hou [D] zuì zhēn [Em] guì, [C] huā luò le [D] jiù kū [Em] wěi
錯過了花期花怪誰,花需要人安慰
[C] Cuò guò le huā qí [D] huā guài [Em] shuí, [C] huā xū yào [D] rén ān [Em] wèi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com