1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hoa vườn nhà Bác

Cuộn trang

1. Bông [Am] sen trắng [C] hồng Bông [F] bụt đỏ [Dm] tươi Hoa [Am] cúc óng [C] vàng Hoa [F] huệ trắng [G] trong Vào [C] thăm hoa vườn nhà [F] Bác Càng [Dm] thêm nhớ Bác [C] nhiều Vào [C] thăm hoa vườn nhà [Am] Bác Càng [Dm] thêm nhớ Bác [C] nhiều 2. Hoa [Am] mai xắc [C] vàng Hoa [F] đào hồng [Dm] tươi Em [Am] yêu Bác [C] Hồ Bác [F] Hồ của [G] em Vào [C] thăm hoa vườn nhà [F] Bác Càng [Dm] thêm nhớ Bác [C] nhiều Vào [C] thăm hoa vườn nhà [Am] Bác Càng [Dm] thêm nhớ Bác [C] nhiều.

Video hướng dẫn