1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hoàng Phi Hồng

Cuộn trang

[Bm]Thù xưa thề quyết không hề phai[G] Nhè ta mà[Em]chúng mày bộp tai[A] [D]Dấu mặt trai[Em]quyết tâm[A]ta báo thù[D] ta chấp nhận yo tù[G] Không chấp nhận bị hù[A] Hù hận![G]Ráng luyện quyền[Bm] Mà phục thù![A] Từ bỏ chuyện phòng the[Bm] [G]Từ bỏ luôn bạn bè[F#m] [Bm]Ta quyết vào rừng sâu[A] [D]Cho chúng mày hộc máu[Bm] [Bm]Nào võ sơn đông Và võ bên hồng công[F#m] Nào môn[G]thiều lâm sưu tầm[D] Cùng luyện thêm[Bm]võ tự do Đói no[G]quyết không lo Dù[D]mục thây cũng đem thân này[A]phục thù[Em] Chết vẫn còn[G]hơn chúng rẻ khinh[A] [Em]Giờ nội công đả đầy[F#m] Quyết đem thân này[Bm] tìm chúng bay [Em]Mà vặn chân, bẻ tay[A] [F#m]Cầm lưỡi lam ta mài[Bm] Mà cắt gân tụi bây[G] Dầu có đi đầu thai[Em] [D]Bây cũng thành[A] lại cái.... [Bm] Guom giao nay nich mang[G] Ta quyet tam tu lau[G] [D]Bay chang con[A] soi rau[Bm]

Video hướng dẫn