highlight chords
[Bm]Thù xưa thề quyết không hề phai[G]
Nhè ta mà[Em]chúng mày bộp tai[A]
[D]Dấu mặt trai[Em]quyết tâm[A]ta báo thù[D]
ta chấp nhận yo tù[G]
Không chấp nhận bị hù[A]
Hù hận![G]Ráng luyện quyền[Bm]
Mà phục thù![A]
Từ bỏ chuyện phòng the[Bm]
[G]Từ bỏ luôn bạn bè[F#m]
[Bm]Ta quyết vào rừng sâu[A]
[D]Cho chúng mày hộc máu[Bm]
[Bm]Nào võ sơn đông
Và võ bên hồng công[F#m]
Nào môn[G]thiều lâm sưu tầm[D]
Cùng luyện thêm[Bm]võ tự do
Đói no[G]quyết không lo
Dù[D]mục thây cũng đem thân này[A]phục thù[Em]
Chết vẫn còn[G]hơn chúng rẻ khinh[A]
[Em]Giờ nội công đả đầy[F#m]
Quyết đem thân này[Bm] tìm chúng bay
[Em]Mà vặn chân, bẻ tay[A]
[F#m]Cầm lưỡi lam ta mài[Bm]
Mà cắt gân tụi bây[G]
Dầu có đi đầu thai[Em]
[D]Bây cũng thành[A] lại cái.... [Bm]
Guom giao nay nich mang[G]
Ta quyet tam tu lau[G]
[D]Bay chang con[A] soi rau[Bm]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hoàng Phi Hồng

Vân Sơn
[Bm]Thù xưa thề quyết không hề phai[G]
Nhè ta mà[Em]chúng mày bộp tai[A]
[D]Dấu mặt trai[Em]quyết tâm[A]ta báo thù[D]
ta chấp nhận yo tù[G]
Không chấp nhận bị hù[A]
Hù hận![G]Ráng luyện quyền[Bm]
Mà phục thù![A]
Từ bỏ chuyện phòng the[Bm]
[G]Từ bỏ luôn bạn bè[F#m]
[Bm]Ta quyết vào rừng sâu[A]
[D]Cho chúng mày hộc máu[Bm]
[Bm]Nào võ sơn đông
Và võ bên hồng công[F#m]
Nào môn[G]thiều lâm sưu tầm[D]
Cùng luyện thêm[Bm]võ tự do
Đói no[G]quyết không lo
Dù[D]mục thây cũng đem thân này[A]phục thù[Em]
Chết vẫn còn[G]hơn chúng rẻ khinh[A]
[Em]Giờ nội công đả đầy[F#m]
Quyết đem thân này[Bm] tìm chúng bay
[Em]Mà vặn chân, bẻ tay[A]
[F#m]Cầm lưỡi lam ta mài[Bm]
Mà cắt gân tụi bây[G]
Dầu có đi đầu thai[Em]
[D]Bây cũng thành[A] lại cái.... [Bm]
Guom giao nay nich mang[G]
Ta quyet tam tu lau[G]
[D]Bay chang con[A] soi rau[Bm]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com