highlight chords
Lời Việt qua trình bày của ca sĩ Hà Thanh Xuân


ĐK: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me
Thrill me, honey, honey, [D] thrill me
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, don't [D] stop

1. [A] Mình đang cùng nhau đùa vui bằng [C#m] trái tim mình
Vẫn biết tình đó nhiều kiếp còn [A] mãi chân thành
Nên em giờ như là chim đùa [C#m] giỡn trên cành
[Abm] Đừng để phí tuổi [A] xanh

ĐK: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me
Thrill me, honey, honey, [D] thrill me
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, don't [D] stop

1. [A] Đừng bao giờ quên thời gian này [C#m] sẽ không còn
Suối nước nào cũng làm đá và [A] núi hao mòn
Nên yêu vòng tay mình đang ghì [C#m] siết tim mình
[Abm] Đừng để phí tuổi [A] xanh

ĐK: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me
Thrill me, honey, honey, [D] thrill me
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, don't [D] stop

3. [Am] You kiss so well my lips be-[Em] gin to burn
[C#m] And I can tell I've got a [A] lot to learn
So hold me close and darling [C#m] show me how
[Abm] Closer, closer, [A] now

ĐK : [D] Này người yêu hãy cố nén những [A] nồng nàn
Chuyện tình cũng có đến lúc [D] rộn ràng
Tình dường cho nhau đôi môi [G] nóng yêu đời
Và mãi thế [A] nghe anh, tuyệt [D] vời
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, uhm huh don't [D] stop
Don't care even if I [G] blow my top but honey honey … Don’t stop


--------------------


Chorus: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me
Thrill me, honey, honey, [D] thrill me
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, don't [D] stop

1. [A] I'd like to play a little [C#m] game with you
A little game especially [A] made for two
If you come close then I will [C#m] show you how
[Abm] Closer, closer, [A] now

Chorus: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me
Thrill me, honey, honey, [D] thrill me
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, don't [D] stop

2. [A] We've never played this little [C#m] game before
If you relax then you'll en-[A] joy it more
Just settle down and let me [C#m] teach you how
[Abm] Closer, closer, [A] now

Chorus: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me
Thrill me, honey, honey, [D] thrill me
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, don't [D] stop
(But, honey, [A] honey, don't [D] stop)

3. [Am] You kiss so well my lips be-[Em] gin to burn
[C#m] And I can tell I've got a [A] lot to learn
So hold me close and darling [C#m] show me how
[Abm] Closer, closer, [A] now

Chorus: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me
Thrill me, honey, honey, [D] thrill me
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, don't [D] stop
(Don't care even if I [G] blow my top)
But, honey, [A] honey, don't [D] stop
(Never [D] stop)
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng
Hôm nay Lazada có gì HOT?

Hôn em nồng nàng (Kiss me honey honey kiss me)

Nhạc Ngoại
Lời Việt qua trình bày của ca sĩ Hà Thanh Xuân


ĐK: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me
Thrill me, honey, honey, [D] thrill me
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, don't [D] stop

1. [A] Mình đang cùng nhau đùa vui bằng [C#m] trái tim mình
Vẫn biết tình đó nhiều kiếp còn [A] mãi chân thành
Nên em giờ như là chim đùa [C#m] giỡn trên cành
[Abm] Đừng để phí tuổi [A] xanh

ĐK: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me
Thrill me, honey, honey, [D] thrill me
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, don't [D] stop

1. [A] Đừng bao giờ quên thời gian này [C#m] sẽ không còn
Suối nước nào cũng làm đá và [A] núi hao mòn
Nên yêu vòng tay mình đang ghì [C#m] siết tim mình
[Abm] Đừng để phí tuổi [A] xanh

ĐK: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me
Thrill me, honey, honey, [D] thrill me
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, don't [D] stop

3. [Am] You kiss so well my lips be-[Em] gin to burn
[C#m] And I can tell I've got a [A] lot to learn
So hold me close and darling [C#m] show me how
[Abm] Closer, closer, [A] now

ĐK : [D] Này người yêu hãy cố nén những [A] nồng nàn
Chuyện tình cũng có đến lúc [D] rộn ràng
Tình dường cho nhau đôi môi [G] nóng yêu đời
Và mãi thế [A] nghe anh, tuyệt [D] vời
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, uhm huh don't [D] stop
Don't care even if I [G] blow my top but honey honey … Don’t stop


--------------------


Chorus: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me
Thrill me, honey, honey, [D] thrill me
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, don't [D] stop

1. [A] I'd like to play a little [C#m] game with you
A little game especially [A] made for two
If you come close then I will [C#m] show you how
[Abm] Closer, closer, [A] now

Chorus: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me
Thrill me, honey, honey, [D] thrill me
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, don't [D] stop

2. [A] We've never played this little [C#m] game before
If you relax then you'll en-[A] joy it more
Just settle down and let me [C#m] teach you how
[Abm] Closer, closer, [A] now

Chorus: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me
Thrill me, honey, honey, [D] thrill me
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, don't [D] stop
(But, honey, [A] honey, don't [D] stop)

3. [Am] You kiss so well my lips be-[Em] gin to burn
[C#m] And I can tell I've got a [A] lot to learn
So hold me close and darling [C#m] show me how
[Abm] Closer, closer, [A] now

Chorus: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me
Thrill me, honey, honey, [D] thrill me
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, don't [D] stop
(Don't care even if I [G] blow my top)
But, honey, [A] honey, don't [D] stop
(Never [D] stop)

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập


Nguồn: hopamviet.vn