1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hôn em nồng nàng (Kiss me honey honey kiss me)

Cuộn trang

Lời Việt qua trình bày của ca sĩ Hà Thanh Xuân ĐK: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me Thrill me, honey, honey, [D] thrill me Don't care even if I [G] blow my top But, honey, [A] honey, don't [D] stop 1. [A] Mình đang cùng nhau đùa vui bằng [C#m] trái tim mình Vẫn biết tình đó nhiều kiếp còn [A] mãi chân thành Nên em giờ như là chim đùa [C#m] giỡn trên cành [Abm] Đừng để phí tuổi [A] xanh ĐK: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me Thrill me, honey, honey, [D] thrill me Don't care even if I [G] blow my top But, honey, [A] honey, don't [D] stop 1. [A] Đừng bao giờ quên thời gian này [C#m] sẽ không còn Suối nước nào cũng làm đá và [A] núi hao mòn Nên yêu vòng tay mình đang ghì [C#m] siết tim mình [Abm] Đừng để phí tuổi [A] xanh ĐK: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me Thrill me, honey, honey, [D] thrill me Don't care even if I [G] blow my top But, honey, [A] honey, don't [D] stop 3. [Am] You kiss so well my lips be-[Em] gin to burn [C#m] And I can tell I've got a [A] lot to learn So hold me close and darling [C#m] show me how [Abm] Closer, closer, [A] now ĐK : [D] Này người yêu hãy cố nén những [A] nồng nàn Chuyện tình cũng có đến lúc [D] rộn ràng Tình dường cho nhau đôi môi [G] nóng yêu đời Và mãi thế [A] nghe anh, tuyệt [D] vời Don't care even if I [G] blow my top But, honey, [A] honey, uhm huh don't [D] stop Don't care even if I [G] blow my top but honey honey … Don’t stop -------------------- Chorus: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me Thrill me, honey, honey, [D] thrill me Don't care even if I [G] blow my top But, honey, [A] honey, don't [D] stop 1. [A] I'd like to play a little [C#m] game with you A little game especially [A] made for two If you come close then I will [C#m] show you how [Abm] Closer, closer, [A] now Chorus: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me Thrill me, honey, honey, [D] thrill me Don't care even if I [G] blow my top But, honey, [A] honey, don't [D] stop 2. [A] We've never played this little [C#m] game before If you relax then you'll en-[A] joy it more Just settle down and let me [C#m] teach you how [Abm] Closer, closer, [A] now Chorus: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me Thrill me, honey, honey, [D] thrill me Don't care even if I [G] blow my top But, honey, [A] honey, don't [D] stop (But, honey, [A] honey, don't [D] stop) 3. [Am] You kiss so well my lips be-[Em] gin to burn [C#m] And I can tell I've got a [A] lot to learn So hold me close and darling [C#m] show me how [Abm] Closer, closer, [A] now Chorus: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me Thrill me, honey, honey, [D] thrill me Don't care even if I [G] blow my top But, honey, [A] honey, don't [D] stop (Don't care even if I [G] blow my top) But, honey, [A] honey, don't [D] stop (Never [D] stop)

Video hướng dẫn