highlight chords
Lời Việt qua trình bày của ca sĩ Hà Thanh Xuân


ĐK: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me
Thrill me, honey, honey, [D] thrill me
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, don't [D] stop

1. [A] Mình đang cùng nhau đùa vui bằng [C#m] trái tim mình
Vẫn biết tình đó nhiều kiếp còn [A] mãi chân thành
Nên em giờ như là chim đùa [C#m] giỡn trên cành
[Abm] Đừng để phí tuổi [A] xanh

ĐK: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me
Thrill me, honey, honey, [D] thrill me
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, don't [D] stop

1. [A] Đừng bao giờ quên thời gian này [C#m] sẽ không còn
Suối nước nào cũng làm đá và [A] núi hao mòn
Nên yêu vòng tay mình đang ghì [C#m] siết tim mình
[Abm] Đừng để phí tuổi [A] xanh

ĐK: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me
Thrill me, honey, honey, [D] thrill me
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, don't [D] stop

3. [Am] You kiss so well my lips be-[Em] gin to burn
[C#m] And I can tell I've got a [A] lot to learn
So hold me close and darling [C#m] show me how
[Abm] Closer, closer, [A] now

ĐK : [D] Này người yêu hãy cố nén những [A] nồng nàn
Chuyện tình cũng có đến lúc [D] rộn ràng
Tình dường cho nhau đôi môi [G] nóng yêu đời
Và mãi thế [A] nghe anh, tuyệt [D] vời
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, uhm huh don't [D] stop
Don't care even if I [G] blow my top but honey honey … Don’t stop


--------------------


Chorus: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me
Thrill me, honey, honey, [D] thrill me
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, don't [D] stop

1. [A] I'd like to play a little [C#m] game with you
A little game especially [A] made for two
If you come close then I will [C#m] show you how
[Abm] Closer, closer, [A] now

Chorus: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me
Thrill me, honey, honey, [D] thrill me
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, don't [D] stop

2. [A] We've never played this little [C#m] game before
If you relax then you'll en-[A] joy it more
Just settle down and let me [C#m] teach you how
[Abm] Closer, closer, [A] now

Chorus: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me
Thrill me, honey, honey, [D] thrill me
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, don't [D] stop
(But, honey, [A] honey, don't [D] stop)

3. [Am] You kiss so well my lips be-[Em] gin to burn
[C#m] And I can tell I've got a [A] lot to learn
So hold me close and darling [C#m] show me how
[Abm] Closer, closer, [A] now

Chorus: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me
Thrill me, honey, honey, [D] thrill me
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, don't [D] stop
(Don't care even if I [G] blow my top)
But, honey, [A] honey, don't [D] stop
(Never [D] stop)
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hôn em nồng nàng (Kiss me honey honey kiss me)

Nhạc Ngoại
Lời Việt qua trình bày của ca sĩ Hà Thanh Xuân


ĐK: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me
Thrill me, honey, honey, [D] thrill me
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, don't [D] stop

1. [A] Mình đang cùng nhau đùa vui bằng [C#m] trái tim mình
Vẫn biết tình đó nhiều kiếp còn [A] mãi chân thành
Nên em giờ như là chim đùa [C#m] giỡn trên cành
[Abm] Đừng để phí tuổi [A] xanh

ĐK: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me
Thrill me, honey, honey, [D] thrill me
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, don't [D] stop

1. [A] Đừng bao giờ quên thời gian này [C#m] sẽ không còn
Suối nước nào cũng làm đá và [A] núi hao mòn
Nên yêu vòng tay mình đang ghì [C#m] siết tim mình
[Abm] Đừng để phí tuổi [A] xanh

ĐK: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me
Thrill me, honey, honey, [D] thrill me
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, don't [D] stop

3. [Am] You kiss so well my lips be-[Em] gin to burn
[C#m] And I can tell I've got a [A] lot to learn
So hold me close and darling [C#m] show me how
[Abm] Closer, closer, [A] now

ĐK : [D] Này người yêu hãy cố nén những [A] nồng nàn
Chuyện tình cũng có đến lúc [D] rộn ràng
Tình dường cho nhau đôi môi [G] nóng yêu đời
Và mãi thế [A] nghe anh, tuyệt [D] vời
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, uhm huh don't [D] stop
Don't care even if I [G] blow my top but honey honey … Don’t stop


--------------------


Chorus: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me
Thrill me, honey, honey, [D] thrill me
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, don't [D] stop

1. [A] I'd like to play a little [C#m] game with you
A little game especially [A] made for two
If you come close then I will [C#m] show you how
[Abm] Closer, closer, [A] now

Chorus: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me
Thrill me, honey, honey, [D] thrill me
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, don't [D] stop

2. [A] We've never played this little [C#m] game before
If you relax then you'll en-[A] joy it more
Just settle down and let me [C#m] teach you how
[Abm] Closer, closer, [A] now

Chorus: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me
Thrill me, honey, honey, [D] thrill me
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, don't [D] stop
(But, honey, [A] honey, don't [D] stop)

3. [Am] You kiss so well my lips be-[Em] gin to burn
[C#m] And I can tell I've got a [A] lot to learn
So hold me close and darling [C#m] show me how
[Abm] Closer, closer, [A] now

Chorus: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me
Thrill me, honey, honey, [D] thrill me
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, don't [D] stop
(Don't care even if I [G] blow my top)
But, honey, [A] honey, don't [D] stop
(Never [D] stop)

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn