highlight chords
				             [Am]      [F] 
w here do you g o 
      [C]        [G]     
when it"s n othing like when it began 
 [Am]      [F] 
where do you go 
      [C]         [G]      
when you k now that you are ju st too young 
 [Am]      [F] 
h ow do you kno w 
       [C]         [G]      
who"s gonna t ell you what is ri ght or wrong 
       [Am]      [F]         [C] [G] 
it"s the har dest way to k now what leads you on 


  [Am]    [F] 
ho w do i kn ow 
    [C]           [G] 
when i fall in everlasting lo ve 
  [Am]    [F] 
ho w do i kno w 
      [C]           [G] 
the life th at i"m still dreaming of 
 [Am]       [F] 
w here should i g o 
     [C]         [G]     
if you do n"t want me right n ext to you 
     [Am]      [F]         [C] [G] 
heaven hi gh above or h ell below without you 
 

    [Am]      [F] 
baby la la la la la l a 
 [C]      [G]      
h onestly i ne ed your love 
    [Am]    [F] 
la la l a la la la 
 [C]      [G]     
honestly up from above 
    [Am]     [F]     
so mos tly what i n eed is you 
 [C]       [G]       
i swear i"d ne ver be untrue 
  [Am]       [F]    
whe n you la la la l a la la 
 [C]     [G]    [Am] 
la la la la loving m e 
 

  [Am]      [F]  
no w you should k now 
       [C]         [G]  
you"re the on e that i"m depende d on 
  [Am]      [F]     [C]        [G]      
an d you should k now i would go insane when you are gone 
  [Am]        [F]      [C]      [G]   
i tell you so you"re the sun for me just ever ything 
  [Am]       [F]      [C]       [G]   
ba by you are such the sweetest thing don"t yo u know 
 

    [Bm]      [G]  
baby l a la la la la la 
 [D]      [A]      
honestly i ne ed your love 
    [Bm]    [G] 
la la l a la la la 
 [D]      [A]     
honestly up f rom above 
   [Bm]     [G]      
so mo stly what i need is you 
 [D]      [A]       
i swear i"d ne ver be untrue 
   [Bm]      [G]    
when you la la la l a la la 
 [D]     [A]     [Bm] 
la la la l a loving me 
 

     [Bm]       [G]  
and i wi ll love you tend erly 
  [D]         [A]   
i s wear it to you hon estly 
      [Bm]      [G] 
when you la la la la la la 
 [D]      [A]   [Bm] 
la la la la l oving m e 
    [A]   
loving me oh 
    [Bm] 
honestl y 
   [Bm] 
hones tly 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

honestly

				             [Am]      [F] 
w here do you g o 
      [C]        [G]     
when it"s n othing like when it began 
 [Am]      [F] 
where do you go 
      [C]         [G]      
when you k now that you are ju st too young 
 [Am]      [F] 
h ow do you kno w 
       [C]         [G]      
who"s gonna t ell you what is ri ght or wrong 
       [Am]      [F]         [C] [G] 
it"s the har dest way to k now what leads you on 


  [Am]    [F] 
ho w do i kn ow 
    [C]           [G] 
when i fall in everlasting lo ve 
  [Am]    [F] 
ho w do i kno w 
      [C]           [G] 
the life th at i"m still dreaming of 
 [Am]       [F] 
w here should i g o 
     [C]         [G]     
if you do n"t want me right n ext to you 
     [Am]      [F]         [C] [G] 
heaven hi gh above or h ell below without you 
 

    [Am]      [F] 
baby la la la la la l a 
 [C]      [G]      
h onestly i ne ed your love 
    [Am]    [F] 
la la l a la la la 
 [C]      [G]     
honestly up from above 
    [Am]     [F]     
so mos tly what i n eed is you 
 [C]       [G]       
i swear i"d ne ver be untrue 
  [Am]       [F]    
whe n you la la la l a la la 
 [C]     [G]    [Am] 
la la la la loving m e 
 

  [Am]      [F]  
no w you should k now 
       [C]         [G]  
you"re the on e that i"m depende d on 
  [Am]      [F]     [C]        [G]      
an d you should k now i would go insane when you are gone 
  [Am]        [F]      [C]      [G]   
i tell you so you"re the sun for me just ever ything 
  [Am]       [F]      [C]       [G]   
ba by you are such the sweetest thing don"t yo u know 
 

    [Bm]      [G]  
baby l a la la la la la 
 [D]      [A]      
honestly i ne ed your love 
    [Bm]    [G] 
la la l a la la la 
 [D]      [A]     
honestly up f rom above 
   [Bm]     [G]      
so mo stly what i need is you 
 [D]      [A]       
i swear i"d ne ver be untrue 
   [Bm]      [G]    
when you la la la l a la la 
 [D]     [A]     [Bm] 
la la la l a loving me 
 

     [Bm]       [G]  
and i wi ll love you tend erly 
  [D]         [A]   
i s wear it to you hon estly 
      [Bm]      [G] 
when you la la la la la la 
 [D]      [A]   [Bm] 
la la la la l oving m e 
    [A]   
loving me oh 
    [Bm] 
honestl y 
   [Bm] 
hones tly 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com