highlight chords
				                       

 [E]                      
W ell how come you say you will when you won t 
 [C]               
S ay you do baby when you don t 
 [E]              
T ell me honey how do you feel 
 [C]                
T ell the truth now is love real 
 

  [B7]        [E]       [E]  
but ah-a honey don t well honey don t 
      [A7]         [E]    
yeah honey d on t well honey do n t 
       [B7]       [A]       [E] 
say you will when you won t ah-a honey don t 
 

 [E]                     
W ell I love you baby and I want you to know 
  [C]                 
I l ike the way you wear your clothes 
  [E]                   
Eve rything about you is so dog gone sweet 
 [C]                  
Y ou got that sand all over your feet 
 

     [B7]       [E]     [E]  
but ah-a honey don t wel l honey don t 
        [A7]        [E]    
yeah honey don t well honey don t 
       [B7]      [A]        [E] 
say you will when you won t ah-a honey don t 
 

 [E]                    
W ell I love you baby on a Saturday night 
 [C]                 
S unday morning it don t feel right 
 [E]               
Y ou been out painting the town 
 [C]                
a h-a honey been stepping around 
 

       [B7]      [E]     [E]  
but ah-a hone y don t well honey don t 
       [A7]         [E]    
yeah honey don t  well honey don t 
         [B7]      [A]      [E] 
say you will when you won t ah -a honey don t 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Honey don"t - The Beatles

				                       

 [E]                      
W ell how come you say you will when you won t 
 [C]               
S ay you do baby when you don t 
 [E]              
T ell me honey how do you feel 
 [C]                
T ell the truth now is love real 
 

  [B7]        [E]       [E]  
but ah-a honey don t well honey don t 
      [A7]         [E]    
yeah honey d on t well honey do n t 
       [B7]       [A]       [E] 
say you will when you won t ah-a honey don t 
 

 [E]                     
W ell I love you baby and I want you to know 
  [C]                 
I l ike the way you wear your clothes 
  [E]                   
Eve rything about you is so dog gone sweet 
 [C]                  
Y ou got that sand all over your feet 
 

     [B7]       [E]     [E]  
but ah-a honey don t wel l honey don t 
        [A7]        [E]    
yeah honey don t well honey don t 
       [B7]      [A]        [E] 
say you will when you won t ah-a honey don t 
 

 [E]                    
W ell I love you baby on a Saturday night 
 [C]                 
S unday morning it don t feel right 
 [E]               
Y ou been out painting the town 
 [C]                
a h-a honey been stepping around 
 

       [B7]      [E]     [E]  
but ah-a hone y don t well honey don t 
       [A7]         [E]    
yeah honey don t  well honey don t 
         [B7]      [A]      [E] 
say you will when you won t ah -a honey don t 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com