highlight chords
————————————————————————-
TURNING TABLES – Adele
————————————————————————-
Tabbed by: Kengus

Standard tuning [Bm7] = x24232
Capo on first fret! [G] = 320003
[Em]add2 = 022002
INTRO [Em] = 022000
[Bm7] [G] Emadd2 [G] [Em7] = 022030
[A] = x02220
VERSE I [D] = xx0232
[Bm7] [G] [D]/F# = 200232
[C]lose enough to start a war
[Em]add2 [G]
All that I have is on the floor
[Bm7] [G]
[G]od only knows what we’re fighting for
[Em]add2 [G]
All that I say, you always say more

PRE[C]HORUS
[G] [Em] [Em7]
I can’t keep up with your turning tables
[G] [A]
Under your thumb, I can’t breathe

CHORUS
[Bm7] [G] [D] [Em]
So I won’t let you close enough to hurt me
[Bm7] [G] [D] [Em]
No, I won’t rescue you to just desert me
[Bm7] [G] [D]/[F#] [A]
I can’t give you the heart you think you gave me
[Em] [D] [G] [Bm7] [G]
It’s time to say goodbye to turning tables
[Em]add2 [G]
To turning tables

VERSE II
[Bm7] [G]
Under haunted skies I see you, oooh
Emadd2 [G]
Where love is lost, your ghost is found
[Bm7] [G]
I braved a hundred storms to leave you
[Em]add2 [G]
As hard as you try, no I will never be knocked down

PRE[C]HORUS
[G] [Em] [Em7]
I can’t keep up with your turning tables
[G] [A]
Under your thumb, I can’t breathe

CHORUS
[Bm7] [G] [D] [Em]
So I won’t let you close enough to hurt me
[Bm7] [G] [D] [Em]
No, I won’t rescue you to just desert me
[Bm7] [G] [D]/[F#] [A]
I can’t give you the heart you think you gave me
[Em] [D] [G] [Bm7] [G]
It’s time to say goodbye to turning tables
[Em]add2 [G]
Turning tables

BRIDGE
[Bm7] [G]
Next time I’ll be braver, I’ll be my own saviour
[D] [Em]
When the thunder calls for me
[Bm7] [G]
Next time I’ll be braver, I’ll be my own saviour
[D] [A]
Standing on my own two feet

CHORUS
[Bm7] [G] [D] [Em]
I won’t let you close enough to hurt me
[Bm7] [G] [D] [Em]
No, I won’t rescue you to just desert me
[Bm7] [G] [D]/[F#] [A]
I can’t give you the heart you think you gave me
[Em] [D] [G] [Bm7] [G]
It’s time to say goodbye to turning tables
[Em]add2 [G]
To turning tables
[Bm7] [G]
Turning tables, yeah
[Em]add2 [G] [Bm7]
Turning, ooh.

Nguồn: http://tabs.ultimate-guitar.com

1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hơp âm guitar “Turning tables

————————————————————————-
TURNING TABLES – Adele
————————————————————————-
Tabbed by: Kengus

Standard tuning [Bm7] = x24232
Capo on first fret! [G] = 320003
[Em]add2 = 022002
INTRO [Em] = 022000
[Bm7] [G] Emadd2 [G] [Em7] = 022030
[A] = x02220
VERSE I [D] = xx0232
[Bm7] [G] [D]/F# = 200232
[C]lose enough to start a war
[Em]add2 [G]
All that I have is on the floor
[Bm7] [G]
[G]od only knows what we’re fighting for
[Em]add2 [G]
All that I say, you always say more

PRE[C]HORUS
[G] [Em] [Em7]
I can’t keep up with your turning tables
[G] [A]
Under your thumb, I can’t breathe

CHORUS
[Bm7] [G] [D] [Em]
So I won’t let you close enough to hurt me
[Bm7] [G] [D] [Em]
No, I won’t rescue you to just desert me
[Bm7] [G] [D]/[F#] [A]
I can’t give you the heart you think you gave me
[Em] [D] [G] [Bm7] [G]
It’s time to say goodbye to turning tables
[Em]add2 [G]
To turning tables

VERSE II
[Bm7] [G]
Under haunted skies I see you, oooh
Emadd2 [G]
Where love is lost, your ghost is found
[Bm7] [G]
I braved a hundred storms to leave you
[Em]add2 [G]
As hard as you try, no I will never be knocked down

PRE[C]HORUS
[G] [Em] [Em7]
I can’t keep up with your turning tables
[G] [A]
Under your thumb, I can’t breathe

CHORUS
[Bm7] [G] [D] [Em]
So I won’t let you close enough to hurt me
[Bm7] [G] [D] [Em]
No, I won’t rescue you to just desert me
[Bm7] [G] [D]/[F#] [A]
I can’t give you the heart you think you gave me
[Em] [D] [G] [Bm7] [G]
It’s time to say goodbye to turning tables
[Em]add2 [G]
Turning tables

BRIDGE
[Bm7] [G]
Next time I’ll be braver, I’ll be my own saviour
[D] [Em]
When the thunder calls for me
[Bm7] [G]
Next time I’ll be braver, I’ll be my own saviour
[D] [A]
Standing on my own two feet

CHORUS
[Bm7] [G] [D] [Em]
I won’t let you close enough to hurt me
[Bm7] [G] [D] [Em]
No, I won’t rescue you to just desert me
[Bm7] [G] [D]/[F#] [A]
I can’t give you the heart you think you gave me
[Em] [D] [G] [Bm7] [G]
It’s time to say goodbye to turning tables
[Em]add2 [G]
To turning tables
[Bm7] [G]
Turning tables, yeah
[Em]add2 [G] [Bm7]
Turning, ooh.

Nguồn: http://tabs.ultimate-guitar.com

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocguitar.net