1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hợp âm guitar (chord) “Flying without wings

Cuộn trang

Nguồn tabs.ultimate-guitar.com, isharebook.com

Video hướng dẫn