highlight chords
				            [Am]     [C]    [D]        [F] 
There is a house in New Orleans 
   [Am]    [C]    [E]  
They call the Ris-ing Sun 
     [Am]    [C]    [D]      [F]  
And it"s been the ruin of many a poor boy 
  [Am]  [E]    [Am]   [C]  [D]  [F]  [Am] [E]  [Am] [E] 
And God I know I"m one    
 

  [Am]   [C]   [D]     [F] 
My mo-ther was a tailor 
  [Am]    [C]    [E]   
She sewed my new blue jeans 
  [Am]   [C]   [D]     [F]  
My fa-ther was a gamb-ling man 
[Am]   [E]   [Am]    [C]  [D]  [F]  [Am]  [E]  [Am]  [E] 
Down in New Or- leans    
 

    [Am]  [C]    [D]    [F]   
Now the only thing a gamb-ler needs 
   [Am]    [C]  [E]   
Is a suit-case and trunk 
    [Am]  [C]  [D]     [F]   
And the only time he"s satis- fied 
  [Am]    [E]  [Am]    [C]  [D]  [F]  [Am]  [E]  [Am]  [E] 
Is when he"s on a drunk    
 

  [Am]   [C]     [D]      [F] 
Oh mother tell your children 
    [Am]   [C]   [E]   
Not to do what I have done 
[Am]     [C]    [D]    [F]   
Spend your lives in sin and misery 
    [Am]      [E]    [Am]   [C]  [D]  [F]  [Am]  [E]  [Am]  [E] 
In the House of the Ris-ing Sun    
 

      [Am]    [C]   [D]      [F] 
Well, I got one foot on the platform 
  [Am]     [C]   [E]   
The other foot on the train 
  [Am]  [C]    [D]   [F]   
I"m going back to New Or- leans 
  [Am]    [E]    [Am]    [C]  [D]  [F]  [Am]  [E]  [Am]  [E] 
To wear that ball and chain    
 

   [Am]     [C]    [D]   [F]   
Well, there is a house in New Or- leans 
   [Am]    [C]    [E]  
They call the Ris-ing Sun 
     [Am]    [C]    [D]      [F]  
And it"s been the ruin of many a poor boy 
  [Am]  [E]    [Am]   [C]  [D]  [F]  [Am]  [E]  [Am]  [F]  [Am]  
And God I know I"m one     
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

House of the Rising Sun

				            [Am]     [C]    [D]        [F] 
There is a house in New Orleans 
   [Am]    [C]    [E]  
They call the Ris-ing Sun 
     [Am]    [C]    [D]      [F]  
And it"s been the ruin of many a poor boy 
  [Am]  [E]    [Am]   [C]  [D]  [F]  [Am] [E]  [Am] [E] 
And God I know I"m one    
 

  [Am]   [C]   [D]     [F] 
My mo-ther was a tailor 
  [Am]    [C]    [E]   
She sewed my new blue jeans 
  [Am]   [C]   [D]     [F]  
My fa-ther was a gamb-ling man 
[Am]   [E]   [Am]    [C]  [D]  [F]  [Am]  [E]  [Am]  [E] 
Down in New Or- leans    
 

    [Am]  [C]    [D]    [F]   
Now the only thing a gamb-ler needs 
   [Am]    [C]  [E]   
Is a suit-case and trunk 
    [Am]  [C]  [D]     [F]   
And the only time he"s satis- fied 
  [Am]    [E]  [Am]    [C]  [D]  [F]  [Am]  [E]  [Am]  [E] 
Is when he"s on a drunk    
 

  [Am]   [C]     [D]      [F] 
Oh mother tell your children 
    [Am]   [C]   [E]   
Not to do what I have done 
[Am]     [C]    [D]    [F]   
Spend your lives in sin and misery 
    [Am]      [E]    [Am]   [C]  [D]  [F]  [Am]  [E]  [Am]  [E] 
In the House of the Ris-ing Sun    
 

      [Am]    [C]   [D]      [F] 
Well, I got one foot on the platform 
  [Am]     [C]   [E]   
The other foot on the train 
  [Am]  [C]    [D]   [F]   
I"m going back to New Or- leans 
  [Am]    [E]    [Am]    [C]  [D]  [F]  [Am]  [E]  [Am]  [E] 
To wear that ball and chain    
 

   [Am]     [C]    [D]   [F]   
Well, there is a house in New Or- leans 
   [Am]    [C]    [E]  
They call the Ris-ing Sun 
     [Am]    [C]    [D]      [F]  
And it"s been the ruin of many a poor boy 
  [Am]  [E]    [Am]   [C]  [D]  [F]  [Am]  [E]  [Am]  [F]  [Am]  
And God I know I"m one     
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com