highlight chords
				             

 

 

 

 

                              
Tone Chuẩn BeeGees hát là Eb ( capo khuôn 1 - đánh vòng D ) 
  

 

 

 

   [D]    [F#m7]        [Em]  
And when you rise in the morning sun 
 [B7]     [Em]           [A7]  
I feel you touch me in the pouring rain 
   [D]          [F#m7]  [Bm7] 
And the moment that you wonder far 
           [Em]       [A7]   
From me I wanna feel you in my arms again 
     [G6]       [F#m]      
When you come to me on a summer breeze 
     [Em]             [C9]      
Keep me warm in your love then you softly leave. 
     [F#m7]      [A7]  
And it"s me you need to show 
         [D]  [Dm7] 
How deep is your love? 
            
How deep is your love? 
 [G6]        [Gm]  
I really need to learn 
       [D]          [A/C]  
"Cause we"re living in a world of fools 
       [B7]                [Em] 
Breaking us down when they all should let us be. 
  [Gm]        [D]  
We belong to you and me. 
       [F#m7] 
I believe in you. 
       [Em]     [B7]   [Em]  
you know the door to my barest soul. 
      [D]          [F#m7]  [Bm7]  
You"re the light in my deepest darkest hour. 
      [Em]       [A7]  
you"re my saviour when I fall. 
       [G6]        [F#m]     
And you may not think that I care for you 
     [Em]           [C9]     
When you know dawn inside that I really do 
     [F#m7]      [A7]  
And it"s me you need to show 
         [D]   [Dmaj7] 
How deep is your love 
        
is your love? 
            
How deep is your love? 
 [G6]        [Gm]  
I really need to learn 
       [D]          [A/C]  
"Cause we"re living in a world of fools 
       [B7]                [Em] 
Breaking us down when they all should let us be. 
  [Gm]        [D] 
We belong to you and me 
 [F#m] [Em] [B7] [Em] [F#m] [D] [F#m] [Bm7] [Em] [A7]       
     la la la . . . 
         [D]  [Dmaj7] 
How deep is your love 
            
how deep is your love? 
 [G6]        [Gm]  
I really mean to learn 
       [D]          [A/C]  
"Cause we"re living in a world of fools 
       [B7]                [Em] 
Breaking us down when they all should let us be. 
  [Gm]        [D]  
We belong to you and me 
            
How deep is your love 
             
is your love ( fade out ) 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

How Deep Is your Love - Bee Gees

				             

 

 

 

 

                              
Tone Chuẩn BeeGees hát là Eb ( capo khuôn 1 - đánh vòng D ) 
  

 

 

 

   [D]    [F#m7]        [Em]  
And when you rise in the morning sun 
 [B7]     [Em]           [A7]  
I feel you touch me in the pouring rain 
   [D]          [F#m7]  [Bm7] 
And the moment that you wonder far 
           [Em]       [A7]   
From me I wanna feel you in my arms again 
     [G6]       [F#m]      
When you come to me on a summer breeze 
     [Em]             [C9]      
Keep me warm in your love then you softly leave. 
     [F#m7]      [A7]  
And it"s me you need to show 
         [D]  [Dm7] 
How deep is your love? 
            
How deep is your love? 
 [G6]        [Gm]  
I really need to learn 
       [D]          [A/C]  
"Cause we"re living in a world of fools 
       [B7]                [Em] 
Breaking us down when they all should let us be. 
  [Gm]        [D]  
We belong to you and me. 
       [F#m7] 
I believe in you. 
       [Em]     [B7]   [Em]  
you know the door to my barest soul. 
      [D]          [F#m7]  [Bm7]  
You"re the light in my deepest darkest hour. 
      [Em]       [A7]  
you"re my saviour when I fall. 
       [G6]        [F#m]     
And you may not think that I care for you 
     [Em]           [C9]     
When you know dawn inside that I really do 
     [F#m7]      [A7]  
And it"s me you need to show 
         [D]   [Dmaj7] 
How deep is your love 
        
is your love? 
            
How deep is your love? 
 [G6]        [Gm]  
I really need to learn 
       [D]          [A/C]  
"Cause we"re living in a world of fools 
       [B7]                [Em] 
Breaking us down when they all should let us be. 
  [Gm]        [D] 
We belong to you and me 
 [F#m] [Em] [B7] [Em] [F#m] [D] [F#m] [Bm7] [Em] [A7]       
     la la la . . . 
         [D]  [Dmaj7] 
How deep is your love 
            
how deep is your love? 
 [G6]        [Gm]  
I really mean to learn 
       [D]          [A/C]  
"Cause we"re living in a world of fools 
       [B7]                [Em] 
Breaking us down when they all should let us be. 
  [Gm]        [D]  
We belong to you and me 
            
How deep is your love 
             
is your love ( fade out ) 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com