1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hương cố nhân

Cuộn trang

[C] Mây chiều xa [G] bay rung trong [F] ánh [C][Dm] Giấc mơ triền miên tràn [F] không [G] bờ [C] Buông lòng thầm [G] nghe xa đưa [Am] lướt trên tầng [G] mây [C] Tiếng giây tơ [Em] đồng rộn thiết [Dm] tha mê [G] say. [C] Có một đêm hè lòng tơ vương Gió lùa đưa [Am] qua muôn phương [C] Ngàn tiếng dế [F] reo trong sương xa vắng [C] cố hương [A] Từ lâu ta [Dm] nguyện cùng người [G] Suốt đời chìm [C] trong muôn tiếng đàn [Am] thầm rộn chơi [Dm] vơi [G] [C] Nhớ một đêm hè lòng thầm ca Khúc nhạc ngân [Am] trong muôn hoa [C] Trầm lắng tiếng [F] trong sương sa vương vấn [C] phím ngà [A] Chiều nay trên [Dm] đường gặp người [G] Hãy sánh dây tơ [C] đồng cho [G] lòng được thắm [C] tươi Vì mai [C] đây mỗi người một đường Cùng ra [F] đi sống [C] trong phong [F] sương Nhớ [Am] đây ta đắm say hương cố [C] nhân Cùng quên mưa [G] gió rung tiếng đàn suốt canh [C] thâu.

Video hướng dẫn