1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hướng đạo hành khúc

Cuộn trang

[C] [G] [Dm] [C] Nâng cao lá cờ Hướng Đạo nhuộm oai h ùng sáng ngời ta cùng đi cùng xây đời mới. [Dm] [F] [G] [C] [G] Vui tươi hát ca đi trên con đườn g lạ, chúng ta n guyện thẳng tiến xông ph a. [C] [G] [Am] [Em] [G] [G7] anh em ơ i rèn chắc tay sẵn sàn g, anh em ơ i rèn trái tim vững và ng, tiếng kêu g ọi xin ai chớ quên , [C] [G] [Am] [Em] [Dm] [G] [C] anh em ơ i kìa nước non đang ch ờ, anh em ơ i đại nghĩa luôn tôn thờ, chúng t a nguyện k iên tâm tiế n lên! [C] [F] Hướng Đạo Việt n am đuốc thiêng soi đường, Hướng đạo Việt Nam khó khăn coi thường. [F] [C] [Em] [Am] [Dm] Luôn lu ôn ta bền gan rèn tâm hồn trong sáng. dâng c ho nước non nh à muôn đời điểm tô. [G] [C] Cho xã h ội rạng ngời chúng ta một lờ i

Video hướng dẫn