highlight chords
				                   [C]            [G]          [Dm]        [C]  
Nâng cao lá cờ Hướng Đạo nhuộm oai h ùng sáng ngời ta cùng đi cùng xây đời mới. 
       [Dm]         [F]        [G]           [C] [G]  
Vui tươi hát ca đi trên con đườn g lạ, chúng ta n guyện thẳng tiến xông ph a. 
     [C]           [G]     [Am]          [Em]       [G]       [G7]   
anh em ơ i rèn chắc tay sẵn sàn g, anh em ơ i rèn trái tim vững và ng, tiếng kêu g ọi xin ai chớ quên , 
     [C]           [G]     [Am]          [Em]     [Dm]    [G]     [C]   
anh em ơ i kìa nước non đang ch ờ, anh em ơ i đại nghĩa luôn tôn thờ, chúng t a nguyện k iên tâm tiế n lên! 
         [C]                           [F]      
Hướng Đạo Việt n am đuốc thiêng soi đường, Hướng đạo Việt Nam khó khăn coi thường. 
    [F]        [C]             [Em]      [Am]       [Dm]  
Luôn lu ôn ta bền gan rèn tâm hồn trong sáng. dâng c ho nước non nh à muôn đời điểm tô. 
     [G]              [C] 
Cho xã h ội rạng ngời chúng ta một lờ i 
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hướng đạo hành khúc

				                   [C]            [G]          [Dm]        [C]  
Nâng cao lá cờ Hướng Đạo nhuộm oai h ùng sáng ngời ta cùng đi cùng xây đời mới. 
       [Dm]         [F]        [G]           [C] [G]  
Vui tươi hát ca đi trên con đườn g lạ, chúng ta n guyện thẳng tiến xông ph a. 
     [C]           [G]     [Am]          [Em]       [G]       [G7]   
anh em ơ i rèn chắc tay sẵn sàn g, anh em ơ i rèn trái tim vững và ng, tiếng kêu g ọi xin ai chớ quên , 
     [C]           [G]     [Am]          [Em]     [Dm]    [G]     [C]   
anh em ơ i kìa nước non đang ch ờ, anh em ơ i đại nghĩa luôn tôn thờ, chúng t a nguyện k iên tâm tiế n lên! 
         [C]                           [F]      
Hướng Đạo Việt n am đuốc thiêng soi đường, Hướng đạo Việt Nam khó khăn coi thường. 
    [F]        [C]             [Em]      [Am]       [Dm]  
Luôn lu ôn ta bền gan rèn tâm hồn trong sáng. dâng c ho nước non nh à muôn đời điểm tô. 
     [G]              [C] 
Cho xã h ội rạng ngời chúng ta một lờ i 

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com