1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hướng lòng từ bi

Cuộn trang

1. [Am] Trên thế gian , bao cảnh đời nhân [C] sinh [Am] Người đua [Dm] chen, tranh lợi danh không nghĩ [C] suy [Am] Trên thế gian, [Dm] chưa phải là nhà [C] ta Đời phù [F] du nay [Dm] nở, mai [Am] tàn [Am] Ta hướng theo, chân Đức Phật từ [C] Bi [Am] Tìm cho [Dm] ta, ánh hào quang soi lối [C] đi [Am] Tai ách qua, luôn sống đời an [C] vui Bể Trầm [F] luân, muôn [Dm] kiếp xa [Am] rời ĐK : [F] Hãy chí [C] tâm giác [Am] ngộ [Dm] Sống, sống trong [G] tình yêu [Am] thương [F] Với tấm [C] lòng hướng [Am] thiện [Dm] Sẽ [G] phúc cho đời mai [Am] sau 2. [Am] Tinh tấn tu, ta sẽ được mai [C] sau [Am] Đời an [Dm] vui, luôn bình yên qua bến [C][Am] Nghe tiếng kinh, với muôn hồi chuông [C] ngân Hồn ta [F] xua, [Dm] đi hết ưu [Am] phiền [Am] Bao trái ngang, sẽ không còn vương [C] mang [Am] Lòng từ [Dm] bi, cho đời ta thêm thảnh [C] thơi [Am] Ta hướng theo, chân lý Phật Như [C] Lai Đài Sen [F] kia ta [Dm] sẽ được [Am] vào

Video hướng dẫn