Hương tràm

≣≣
U [Dm] minh bốn bề là [F] tràm
Chẳng [Bb] biết tháng nào nở [Am] hoa
[Gm] hương thơm dường như suốt [C] mùa
Ướp [Am] mặtt vào tóc em [Dm] thở
Xa xa tiếng hò nhịp [F] nhàng
Nhà [Gm] em lung linh mặt [Am] nước
Sáng [Gm] trăng ra sân em chải [C] tóc
Khuấy [Am] chân em nghịch ánh trăng [F] tan
Thấp [Dm] thoáng xuồng về cá [F] nặng
Thoảng [C] thơm bốn mùa ngọt [F] ngào
Ở nơi [Dm] đây em xây dựng là quê [Bb] mới
Để ngày [Gm] mai [C] bông lúa trĩu vàng
Thơm ngát hương [Am] tràm đêm [Dm] đêm
Danh sách hợp âm (Click để tắt)