highlight chords

Am C Em
Ooh, these feet carry me far
[Am] C Em
Oh, my body, oh so tired
[Am] C Em
Mouth is dry, Hardly speak
[Am] C Em
Holy spirit rise in me
[Am] C Em
Here I swear

Forever is just a minute to me
[Am] [C] [Em] (picking Em)
And I’ll take everything!
[Am] [C] [Em]
Mmm, mmm, mmm

In this life
[Am] [C] [Em] [Am] C Em
I’ll join everyone
[F#7] [Am] C Em
When I die
[Am] C Em
Have my body
[Am] C Em
Have my mind
[Am] C Em
Have my coat, take my tie
[Am] C Em
These are borrowed, Borrowed so far
[Am] C Em
Turn to dust, Fall apart
[Am] C Em
Here I swear
F#7
Forever is just a minute to me
[Am] [C] [Em] (picking Em)
And I’ll take everything!
[Am] [C] [Em]
Mmm,mmm.mmm

In this life!
[Am] [C] [Em] (picking Em)
I’ll join everyone
[F#7]
Oh, and understand
[Am] [C] [Em]
‘Cause all men die (’cause all men die)

‘Cause all men die
[Am] [C] [Em] (picking Em)
And I’ll take everything!
[Am] [C] [Em]
Mmm,mmm,mmm

In this life!
[Am] [C] [Em] (picking Em) [Am]
Em
I’ll join everyone!

Ooo, since I’m gonna die
[Am] [C] [Em] (picking Em)
And I’ll take everything!
[Am] [C] [Em]
Mmm,mmm,mmm

In this life!
[Am] [C] [Em]
I’ll join everyone!
[Am] [C] [Em]
’cause all men die

1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I’ll Take Everything “


Am C Em
Ooh, these feet carry me far
[Am] C Em
Oh, my body, oh so tired
[Am] C Em
Mouth is dry, Hardly speak
[Am] C Em
Holy spirit rise in me
[Am] C Em
Here I swear

Forever is just a minute to me
[Am] [C] [Em] (picking Em)
And I’ll take everything!
[Am] [C] [Em]
Mmm, mmm, mmm

In this life
[Am] [C] [Em] [Am] C Em
I’ll join everyone
[F#7] [Am] C Em
When I die
[Am] C Em
Have my body
[Am] C Em
Have my mind
[Am] C Em
Have my coat, take my tie
[Am] C Em
These are borrowed, Borrowed so far
[Am] C Em
Turn to dust, Fall apart
[Am] C Em
Here I swear
F#7
Forever is just a minute to me
[Am] [C] [Em] (picking Em)
And I’ll take everything!
[Am] [C] [Em]
Mmm,mmm.mmm

In this life!
[Am] [C] [Em] (picking Em)
I’ll join everyone
[F#7]
Oh, and understand
[Am] [C] [Em]
‘Cause all men die (’cause all men die)

‘Cause all men die
[Am] [C] [Em] (picking Em)
And I’ll take everything!
[Am] [C] [Em]
Mmm,mmm,mmm

In this life!
[Am] [C] [Em] (picking Em) [Am]
Em
I’ll join everyone!

Ooo, since I’m gonna die
[Am] [C] [Em] (picking Em)
And I’ll take everything!
[Am] [C] [Em]
Mmm,mmm,mmm

In this life!
[Am] [C] [Em]
I’ll join everyone!
[Am] [C] [Em]
’cause all men die

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocguitar.net