highlight chords
				                   
capo ngăn 2 
 

        [Em] 
You said goodb ye 
       
I fell apart 
     [Am7]  [C]    
I fell f rom al l we had 
   [C]     
To I never knew 
  [B]       [Em] 
I n eeded you so ba d 


    [Em]         
You nee d to let things go 
   [Am7]      [C] 
I kno w, you told me so 
    [C]        
I"ve be en through hell 
   [B]       
To b reak the spell 
 

 [Am]            [D]   
W hy did I ever let you slip away 
    [C]           [Am7]  
Can"t stand another day witho ut you 
        [Bm]  
Without the fe eling 
      [B7] [G] [Em] 
I once knew  
 

   [Em]     
I cr y silently 
   [Am]       
I cr y inside of me 
   [Em]     
I cry hopelessly 
              [B7]        [Em]  
Cause I know I"ll never br eathe your love a gain 
 

      [Em]         [Am] 
Cause you" re not here with me 
       [Am7]      [C] 
Cause I"m lo nely as can be 
                [B]        [Em] 
Cause I know I"ll never breath e your love again 
 

   [Em]         
If yo u could see me now 
 [Am7]          [C] 
You would know just how 
 [C]       
How hard I try 
       [B]   
Not to wonde r why 
 

    [Em]               [Am7] 
I wish I could believe in something ne w 
    [Em]      [Am]         [C] 
Oh ple ase somebody t ell me it"s not true 
        [B]    
I"ll never be o ver you 
 

                 
Why did I ever let you slip away 
                   
Can"t stand another day without you 
           
Without the feeling 
       
I once knew 
 

        
I cry silently 
          
I cry inside of me 
         
I cry hopelessly 
                         
Cause I know I"ll never breathe your love again 
    
I cry 
                
Cause you"re not here with me 
    
I cry 
              
Cause I"m lonely as can be 
         
I cry hopelessly 
                         
Cause I know I"ll never breathe your love again 
 

                  
If I could have you back tomorrow 
                   
If I could lose the pain and sorrow 
             
I would do just anything 
         
To make you see 
          
You still love me 
 

        
I cry silently 
          
I cry inside of me 
         
I cry hopelessly 
                         
Cause I know I"ll never breathe your love again 
    
I cry 
                
Cause you"re not here with me 
    
I cry 
              
Cause I"m lonely as can be 
         
I cry hopelessly 
                         
Cause I know I"ll never breathe your love again 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I Cry

				                   
capo ngăn 2 
 

        [Em] 
You said goodb ye 
       
I fell apart 
     [Am7]  [C]    
I fell f rom al l we had 
   [C]     
To I never knew 
  [B]       [Em] 
I n eeded you so ba d 


    [Em]         
You nee d to let things go 
   [Am7]      [C] 
I kno w, you told me so 
    [C]        
I"ve be en through hell 
   [B]       
To b reak the spell 
 

 [Am]            [D]   
W hy did I ever let you slip away 
    [C]           [Am7]  
Can"t stand another day witho ut you 
        [Bm]  
Without the fe eling 
      [B7] [G] [Em] 
I once knew  
 

   [Em]     
I cr y silently 
   [Am]       
I cr y inside of me 
   [Em]     
I cry hopelessly 
              [B7]        [Em]  
Cause I know I"ll never br eathe your love a gain 
 

      [Em]         [Am] 
Cause you" re not here with me 
       [Am7]      [C] 
Cause I"m lo nely as can be 
                [B]        [Em] 
Cause I know I"ll never breath e your love again 
 

   [Em]         
If yo u could see me now 
 [Am7]          [C] 
You would know just how 
 [C]       
How hard I try 
       [B]   
Not to wonde r why 
 

    [Em]               [Am7] 
I wish I could believe in something ne w 
    [Em]      [Am]         [C] 
Oh ple ase somebody t ell me it"s not true 
        [B]    
I"ll never be o ver you 
 

                 
Why did I ever let you slip away 
                   
Can"t stand another day without you 
           
Without the feeling 
       
I once knew 
 

        
I cry silently 
          
I cry inside of me 
         
I cry hopelessly 
                         
Cause I know I"ll never breathe your love again 
    
I cry 
                
Cause you"re not here with me 
    
I cry 
              
Cause I"m lonely as can be 
         
I cry hopelessly 
                         
Cause I know I"ll never breathe your love again 
 

                  
If I could have you back tomorrow 
                   
If I could lose the pain and sorrow 
             
I would do just anything 
         
To make you see 
          
You still love me 
 

        
I cry silently 
          
I cry inside of me 
         
I cry hopelessly 
                         
Cause I know I"ll never breathe your love again 
    
I cry 
                
Cause you"re not here with me 
    
I cry 
              
Cause I"m lonely as can be 
         
I cry hopelessly 
                         
Cause I know I"ll never breathe your love again 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com