highlight chords
				             [Cm] [Cm] [Bb] [Cm] [Bb] [Bb] [Gm] [Cm] 
    
 

 [Cm]        [Ab]    [Bb]   [Cm]    
Midnight gettin" uptight Where are you 
 [Cm]       [Ab]      [F]          
You said you"d meet me now it"s quarter to two 
  [G]                    [Ab]  
I know I"m hangin" but I"m still wantin" you 
 

 [Cm]        [Ab]      [Bb]     [Cm]  
Hey Jack It"s a fact they"re talkin" in town 
 [Cm]       [Ab]     [F]       
I turn my back and you"re messin" around 
   [G]                       [Ab]   [Ab] [G] [Fm] 
I"m not really jealous don"t like lookin" like a clown  
 

     
Bridge: 
 [Fm]     [Ab]     [F]       
I think of you ev"ry night and day 
 [Ab]             [F]       [G]   
You took my heart then you took my pride away 
 

  [Cm]        [Bb]  [F]   [Ab]  
I hate myself for lov- -ing you 
 [Cm]      [Ab]       [F]          
Can"t break free from the things that you do 
 [G]                [Ab]     [Cm]  
I wanna walk but I run back to you that"s why 
  [Ab]    [F]     [Bb]   [Cm]  
I hate my self for loving you 
 

 [Cm]         [Ab]   [Bb]    [Cm]  
Daylight spent the night without you 
        [Ab]         [F]       
But I"ve been dreamin" "bout the lovin" you do 
  [G]                      [Ab]    
I won"t be as angry "bout the hell you put me through 
 

 [Cm]       [Ab]    [Bb]    [Cm]   
Hey man betcha you can treat me right 
        [Ab]         [F]          
You just don’t know what you was missin’ last night 
  [G]                       [Ab]   
I wanna see you beggin, say forget it just for spite 
 

     
(Bridge) 
     
(Chorus) 
  [Ab]    [F]     [Bb]   [Cm]  
I hate my self for loving you 
  [Ab]    [F]     [Bb]   [Cm] 
I hate my self for loving you 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I hate myself for loving you

				             [Cm] [Cm] [Bb] [Cm] [Bb] [Bb] [Gm] [Cm] 
    
 

 [Cm]        [Ab]    [Bb]   [Cm]    
Midnight gettin" uptight Where are you 
 [Cm]       [Ab]      [F]          
You said you"d meet me now it"s quarter to two 
  [G]                    [Ab]  
I know I"m hangin" but I"m still wantin" you 
 

 [Cm]        [Ab]      [Bb]     [Cm]  
Hey Jack It"s a fact they"re talkin" in town 
 [Cm]       [Ab]     [F]       
I turn my back and you"re messin" around 
   [G]                       [Ab]   [Ab] [G] [Fm] 
I"m not really jealous don"t like lookin" like a clown  
 

     
Bridge: 
 [Fm]     [Ab]     [F]       
I think of you ev"ry night and day 
 [Ab]             [F]       [G]   
You took my heart then you took my pride away 
 

  [Cm]        [Bb]  [F]   [Ab]  
I hate myself for lov- -ing you 
 [Cm]      [Ab]       [F]          
Can"t break free from the things that you do 
 [G]                [Ab]     [Cm]  
I wanna walk but I run back to you that"s why 
  [Ab]    [F]     [Bb]   [Cm]  
I hate my self for loving you 
 

 [Cm]         [Ab]   [Bb]    [Cm]  
Daylight spent the night without you 
        [Ab]         [F]       
But I"ve been dreamin" "bout the lovin" you do 
  [G]                      [Ab]    
I won"t be as angry "bout the hell you put me through 
 

 [Cm]       [Ab]    [Bb]    [Cm]   
Hey man betcha you can treat me right 
        [Ab]         [F]          
You just don’t know what you was missin’ last night 
  [G]                       [Ab]   
I wanna see you beggin, say forget it just for spite 
 

     
(Bridge) 
     
(Chorus) 
  [Ab]    [F]     [Bb]   [Cm]  
I hate my self for loving you 
  [Ab]    [F]     [Bb]   [Cm] 
I hate my self for loving you 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com