highlight chords
				                       
Intro:- G | G | G | D 
           
D | D | G | G 
 

     [D]   
I have a dream 
     [G]   
a song to sing 
      [D]   
To help me cope 
    [G]   
with any thing 
        [D]   
If you see the wonder 
      [G]   
of a fairy tale 
         [D]    
you can take the future 
      [G]   
even if you fail 
   

     
CHORUS: 
 

       [D]    
I believe in angels 
          
something good in 
   [C]     [G] 
every thing I se e 
       [D]    
I believe in angels 
      [C]     
when I know the time 
      [G]  
is right for me 
        [D]    
I"ll cross the stream 
     [G]   
I have a dream 
 

        
I have a dream 
      
A fantasy 
          
To help me through 
     
reality 
          
And my destination 
             
makes it worth the while 
               
pushing through the darkness 
          
still another mile 
 

       
REPEAT CHORUS 
 

        
I have a dream 
        
a song to sing 
         
To help me cope 
        
with anything 
            
If you see the wonder 
         
of a fairy tale 
             
you can take the future 
         
even if you fail 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I Have A Dream - Westlife

				                       
Intro:- G | G | G | D 
           
D | D | G | G 
 

     [D]   
I have a dream 
     [G]   
a song to sing 
      [D]   
To help me cope 
    [G]   
with any thing 
        [D]   
If you see the wonder 
      [G]   
of a fairy tale 
         [D]    
you can take the future 
      [G]   
even if you fail 
   

     
CHORUS: 
 

       [D]    
I believe in angels 
          
something good in 
   [C]     [G] 
every thing I se e 
       [D]    
I believe in angels 
      [C]     
when I know the time 
      [G]  
is right for me 
        [D]    
I"ll cross the stream 
     [G]   
I have a dream 
 

        
I have a dream 
      
A fantasy 
          
To help me through 
     
reality 
          
And my destination 
             
makes it worth the while 
               
pushing through the darkness 
          
still another mile 
 

       
REPEAT CHORUS 
 

        
I have a dream 
        
a song to sing 
         
To help me cope 
        
with anything 
            
If you see the wonder 
         
of a fairy tale 
             
you can take the future 
         
even if you fail 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com