highlight chords
				               [Am]       [Dm]      
Just a smile and the rain is gone 
   [G]   [C]    [Em]      
Can hardly believe it (yeah) 
    [Am]         
There"s an angel standing 
   [Dm]  
Next to me 
     [F]  [G] [C]   [G] 
Reaching for my heart 
   [Am]          
Just a smile and there"s 
  [Dm]    
No way out 
   [G]   [C]    [Em]    
Can hardly believe it (yeah) 
   [Am]          
But there"s an angel and 
    [Dm]     
She"s calling me 
     [F]  [G] [C]  [G] 
Reaching for my heart 
    [Am]          
I know , that I"ll be ok now 
   [C]  [F]  [G]   
This time it"s real 
             [D]  
CHORUS: I lay my love on you 
              [A] 
It"s all I want to do 
           [Bm]       [A]     
Every time I breathe I feel brand new 
               [D] 
You open up my heart 
               [A]     
Show me all your love , and walk 
           [Em] 
Right through 
       [G]    [A]  [D]    
As I lay my love on you 
   [Am]     [Dm]      
I was lost in a lonely place 
   [G]       [C] [Em]   
Could hardly believe it (yeah) 
     [Am]     [Dm]  
Holding on to yester days 
  [G]    [C]  [G] 
Far , far too long 
   [Am]          
Now I believe its ok cause 
   [C]  [F]   [G]  
This time it"s real 
 

     
(chorus) 
  

 [D]  [G]  [A] [D] [G] 
| | | - 
  

   [Bm]          
Like a once in a lifetime 
   [D] [G]   [A]    
You - change my world 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I Lay My Love On You - Westlife

				               [Am]       [Dm]      
Just a smile and the rain is gone 
   [G]   [C]    [Em]      
Can hardly believe it (yeah) 
    [Am]         
There"s an angel standing 
   [Dm]  
Next to me 
     [F]  [G] [C]   [G] 
Reaching for my heart 
   [Am]          
Just a smile and there"s 
  [Dm]    
No way out 
   [G]   [C]    [Em]    
Can hardly believe it (yeah) 
   [Am]          
But there"s an angel and 
    [Dm]     
She"s calling me 
     [F]  [G] [C]  [G] 
Reaching for my heart 
    [Am]          
I know , that I"ll be ok now 
   [C]  [F]  [G]   
This time it"s real 
             [D]  
CHORUS: I lay my love on you 
              [A] 
It"s all I want to do 
           [Bm]       [A]     
Every time I breathe I feel brand new 
               [D] 
You open up my heart 
               [A]     
Show me all your love , and walk 
           [Em] 
Right through 
       [G]    [A]  [D]    
As I lay my love on you 
   [Am]     [Dm]      
I was lost in a lonely place 
   [G]       [C] [Em]   
Could hardly believe it (yeah) 
     [Am]     [Dm]  
Holding on to yester days 
  [G]    [C]  [G] 
Far , far too long 
   [Am]          
Now I believe its ok cause 
   [C]  [F]   [G]  
This time it"s real 
 

     
(chorus) 
  

 [D]  [G]  [A] [D] [G] 
| | | - 
  

   [Bm]          
Like a once in a lifetime 
   [D] [G]   [A]    
You - change my world 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com