highlight chords
				                     
wow wow yeah yeah 
                
i love you more than i can say 
                 
i love you twice as much tomorrow 
                  
wow - love you more than i can say 
         
wow wow yeah yeah 
                
i"ll miss you everything there 
                    
why must my life be filled with sorrow 
                 
wow - love you more than i can say 
                
oh don"t you know i need you so 
                
oh tell me please i gotta know 
              
do you mean to make me cry 
           
am i just another guy 
         
wow wow yeah yeah 
                 
i"ll miss you more than i can say 
                    
why must my life be filled with sorrow 
                 
wow - love you more than i can say 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I love you more than i can say

				                     
wow wow yeah yeah 
                
i love you more than i can say 
                 
i love you twice as much tomorrow 
                  
wow - love you more than i can say 
         
wow wow yeah yeah 
                
i"ll miss you everything there 
                    
why must my life be filled with sorrow 
                 
wow - love you more than i can say 
                
oh don"t you know i need you so 
                
oh tell me please i gotta know 
              
do you mean to make me cry 
           
am i just another guy 
         
wow wow yeah yeah 
                 
i"ll miss you more than i can say 
                    
why must my life be filled with sorrow 
                 
wow - love you more than i can say 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com