highlight chords
				                               
You telling lies thinking I can"t see 
                    
You don"t cry cos you"re laughing at me 
              
I"m down (I"m really down) 
               
I"m down (Down on the ground) 
              
I"m down (I"m really down) 
                     
How can you laugh when you know I"m down 
                      
(How can you laugh) When you know I"m down 
                 
Man buys ring woman throws it away 
                
Same old thing happens everyday 
              
I"m down (I"m really down) 
               
I"m down (Down on the ground) 
              
I"m down (I"m really down) 
                     
How can you laugh when you know I"m down 
                      
(How can you laugh) When you know I"m down 
 

                    
We"re all alone and there"s nobody else 
                        
You still moan, "Keep your hands to yourself!" 
              
I"m down (I"m really down) 
                    
Oh baby I"m down (Down on the ground) 
              
I"m down (I"m really down) 
                     
How can you laugh when you know I"m down 
                      
(How can you laugh) When you know I"m down. 
           
Waaaao! Baby I"m down 
 

                      
Oh baby you know I"m down (I"m really down) 
                 
Oh yes I"m down (I"m really down) 
                     
I"m down on the ground (I"m really down) 
               
Ahhhh! Down (I"m really down) 
                        
Oh baby I"m upside down, a yea yea yea yea yea 
              
I"m down (I"m really down) 
                  
Oh baby I"m down (I"m really down) 
                     
I"m feeling upside down (I"m really down) 
                
Ooo! I"m down (I"m really down) 
         
Baby I"m down yea 
           
Oh baby I"m down yea 
                
Baby I"m down (I"m really down) 
                   
Well baby I"m down (I"m really down) 
                   
Well baby baby baby (I"m really down) 
        
Oh baby I"m down 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I "m down - The Beatles

				                               
You telling lies thinking I can"t see 
                    
You don"t cry cos you"re laughing at me 
              
I"m down (I"m really down) 
               
I"m down (Down on the ground) 
              
I"m down (I"m really down) 
                     
How can you laugh when you know I"m down 
                      
(How can you laugh) When you know I"m down 
                 
Man buys ring woman throws it away 
                
Same old thing happens everyday 
              
I"m down (I"m really down) 
               
I"m down (Down on the ground) 
              
I"m down (I"m really down) 
                     
How can you laugh when you know I"m down 
                      
(How can you laugh) When you know I"m down 
 

                    
We"re all alone and there"s nobody else 
                        
You still moan, "Keep your hands to yourself!" 
              
I"m down (I"m really down) 
                    
Oh baby I"m down (Down on the ground) 
              
I"m down (I"m really down) 
                     
How can you laugh when you know I"m down 
                      
(How can you laugh) When you know I"m down. 
           
Waaaao! Baby I"m down 
 

                      
Oh baby you know I"m down (I"m really down) 
                 
Oh yes I"m down (I"m really down) 
                     
I"m down on the ground (I"m really down) 
               
Ahhhh! Down (I"m really down) 
                        
Oh baby I"m upside down, a yea yea yea yea yea 
              
I"m down (I"m really down) 
                  
Oh baby I"m down (I"m really down) 
                     
I"m feeling upside down (I"m really down) 
                
Ooo! I"m down (I"m really down) 
         
Baby I"m down yea 
           
Oh baby I"m down yea 
                
Baby I"m down (I"m really down) 
                   
Well baby I"m down (I"m really down) 
                   
Well baby baby baby (I"m really down) 
        
Oh baby I"m down 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com