highlight chords
				             [C] [G]  [Am]  [F]      
O pen up your heart to me 
 [C] [G]    [Am]  [F]      
A nd say what -s on your mind 
  [E]  [C]   [G]     [F]        
I know that we have been through so much 
   [E]   [C]    [G]   [F]       [G]   
But I still need you in my life this ti me... 
 

  [C]    [G]    
I n eed you t o night 
   [Am]    [F]    
I ne ed you ri ght now 
   [C]      [G]      
I kn ow deep with in my heart 
     [Am]    [G]      [F]       
It doesn- t matter if it-s wr ong or right 
      [C] [G]    [Am] [F] 
Coz I need you tonight --- -- 
 

  [C]    [G]  [Am]    [F]     
I figured out w hat to s ay to you 
   [C]  [G]     [Am]   [F]      
Some times the words come ou t so wrong 
  [E]   [C]   [G]     [F]        
I know i n time that you will understand 
   [E]   [C]   [G]       [F]     
That what we ha d is so right This time 
   

  [C]    [G]       
And I need you to night 
  [Am]    [F]      
I need you right now 
 [C]     [G]         
I know deep within my heart 
    [Am]    [G]       [F]     
It doesn -t matter if it-s wrong or right 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I Need You Tonight - Backstreet Boys

				             [C] [G]  [Am]  [F]      
O pen up your heart to me 
 [C] [G]    [Am]  [F]      
A nd say what -s on your mind 
  [E]  [C]   [G]     [F]        
I know that we have been through so much 
   [E]   [C]    [G]   [F]       [G]   
But I still need you in my life this ti me... 
 

  [C]    [G]    
I n eed you t o night 
   [Am]    [F]    
I ne ed you ri ght now 
   [C]      [G]      
I kn ow deep with in my heart 
     [Am]    [G]      [F]       
It doesn- t matter if it-s wr ong or right 
      [C] [G]    [Am] [F] 
Coz I need you tonight --- -- 
 

  [C]    [G]  [Am]    [F]     
I figured out w hat to s ay to you 
   [C]  [G]     [Am]   [F]      
Some times the words come ou t so wrong 
  [E]   [C]   [G]     [F]        
I know i n time that you will understand 
   [E]   [C]   [G]       [F]     
That what we ha d is so right This time 
   

  [C]    [G]       
And I need you to night 
  [Am]    [F]      
I need you right now 
 [C]     [G]         
I know deep within my heart 
    [Am]    [G]       [F]     
It doesn -t matter if it-s wrong or right 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com